Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2013. godini (Rok: 31.01.2013.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 69/12) objavljuje
 
 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru
knjižarske djelatnosti u 2013. godini

 
Ministarstvo kulture dodijelit će potpore knjižarama i antikvarijatima za njihove djelatnosti u sljedećim područjima:
 • književno-autorske promocije
 • tematski književni susreti
 • književne radionice koje razvijaju čitateljske navike kod mladih do 18 godina
 • književne radionice
 • ostale aktivnosti čiji je cilj promicanje kulture čitanja.
 
Cilj Javnoga poziva: stimuliranje nezavisnih knjižara, povećanje dostupnosti knjiga i časopisa te promicanje čitanja.
Pravo podnošenja ponuda imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje knjižarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Uz ponudu za potporu treba dostaviti:          
 • ispravno ispunjenu prijavnicu
 • registarsku potvrdu iz koje je vidljivo da je predlagatelj registriran za obavljanje knjižarske djelatnosti
 • detaljan pregled i opis svih dosadašnjih djelatnosti knjižare u području promidžbe knjiga i kulture čitanja (priložiti dokumentaciju)
 • opis knjižarske književne građe (obvezni elementi u prijavnici: broj zastupljenih nakladnika, broj ponuđenih naslova, struktura ponude – odnos komercijalnih naslova prema naslovima koje podupire Ministarstvo kulture, broj književnih časopisa koji su u stalnoj ponudi)
 • opis ostale knjižarske građe
 • detaljan opis svakog programa za koji se traži potpora:
         • detaljna razradba programa (cilj, plan s rokovima, sudionici, voditelj programa)
         • konkretni podatci o prostornoj i kadrovskoj ekipiranosti
         • detaljan financijski plan za provedbu programa, vlastita osigurana sredstva te sredstva iz drugih izvora.
 
Knjižare moraju samostalno pripremiti i predložiti projekte koji se ne smiju niti u jednoj točki podudarati s ostalim programima za koje je Ministarstvo već odobrilo financijsku potporu. Ministarstvo kulture neće podupirati promidžbene programe nakladničkih knjižara u kojima su zastupljena isključivo vlastita izdanja.
 
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o dodjeli potpora knjižarama.
 
Ponude se mogu poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Nepotpune ponude neće biti razmatrane.
 
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali je oni mogu preuzeti u Ministarstvu kulture.

Ponude na ovaj Javni poziv primaju se od dana objave do 31. siječnja 2013.