Javni poziv za predlaganje članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam (Rok: 07.11.2013.)

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministrica kulture upućuje
 

 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam
 
 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam koje se osniva pri Ministarstvu kulture.
 
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
           
Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,
      
s naznakom: „Prijava kandidata za člana Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam pri Ministarstvu kulture“.
 
 
 
                                                                               
 
 
Objava,  23.10.2013.