Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Sajmu knjiga u Bologni 2015. – Hrvatska zemlja gost 2015. (Rok: 03.01.2014)

Ministarstvo kulture, koje zastupa ministrica dr. sc. Andrea Zlatar Violić, objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
 
Za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Sajmu knjiga u Bologni 2015. – Hrvatska zemlja gost 2015. koji će osmisliti koncepciju i program nastupa, izvršiti izbor zastupljenih pisaca i ilustratora i organizirati provedbu nastupa.
 
Uvod
Hrvatski nakladnici i ilustratori nastupaju na Sajmu knjiga u Bologni od 2006. godine. Ministarstvo kulture i Sajam knjiga u Bologni sklopili su memorandum o nastupu Hrvatske kao zemlje gosta na Sajmu 2015. godine. Obvezni dio nastupa zemlje gosta uključuje postavljanje izložbe ilustracija (na prostoru do 300 m2), izradu kataloga, osmišljavanje izgleda nacionalnog štanda i organizaciju programa u sajamskim prostorima. Neobvezni dio nastupa zemlje gosta uključuje organizaciju programa u izvansajamskim prostorima.
 
Osnovni uvjeti kandidature
Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti sve fizičke i pravne osobe s prethodnim iskustvom u organizaciji predstavljanja hrvatske književne i knjižne produkcije u inozemstvu, odnosno organizaciji drugih sličnih međunarodnih projekata.
Kandidatura treba sadržavati prijedlog teme i koncepcije nastupa, osnovnu ideju postava izložbe ilustracija, prijedlog izgleda nacionalnog štanda, prijedlog zastupljenih pisaca i ilustratora, okvirnu koncepciju programa u sajamskim i izvansajamskim prostorima, kao i okvirni financijski plan za realizaciju predložene autorske koncepcije.
Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s dugoročnom koncepcijom reprezentativnog i inovativnog predstavljanja hrvatske književne, knjižne i likovne produkcije u međunarodnom okruženju.
 
Sadržaj kandidature
Uz prijavu za kandidaturu treba dostaviti:
 • ispravno ispunjen prijavni obrazac
 • životopis
 • dokaz o dosadašnjem iskustvu u organizaciji predstavljanja hrvatske književne, knjižne i likovne produkcije u inozemstvu, odnosno organizaciji drugih sličnih međunarodnih projekata
 • opis kadrovskih i tehničkih kapaciteta podnositelja za provedbu programa
 • pismo motivacije – do 2 kartice teksta
 • opis cilja i očekivanih ishoda nastupa kao zemlje gosta
 • opis prijedloga (do 10 kartica teksta + grafički prilozi) koji sadrži:
  • opis predloženog koncepta (osnovna tema, cilj, plan s rokovima, sudionici, voditelj programa)
  • opis dugoročne koncepcije predstavljanja hrvatske književne, knjižne i likovne produkcije
  • opis građe – umjetničkih koncepata – kojima se prijedlog koristi, a već su dosad prikazani, realizirani ili valorizirani, s referencama (samo u slučaju da se prijedlog oslanja na već postojeću građu)
  • suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepata
  • okvirno oblikovno i funkcionalno rješenje štanda, čiji će se elementi moći koristiti i u budućim nastupima
  • osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport)
  • okvirni financijski plan/procjena troškova za provedbu nastupa po sljedećim stavkama:
 • autorski honorari
 • troškovi selektora i asistenata (putni, smještaj, telefoni itd.)
 • produkcija eksponata
 • ekspertne usluge (informatika, multimedija)
 • transport, montaža, demontaža
 • katalog
 • PR materijali
 • ostali troškovi
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture, Runjaninova 2, Zagreb. Ukoliko se šalju poštom, kandidati su obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture o predanoj kandidaturi elektronskom poštom (snjezana.pole@min-kulture.hr)  ili faksom (01 4866 586).
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i onom koja nije stigla do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
Rokovi kandidature 
    
  - 9. prosinca 2013. - objava Javnog poziva u javnim glasilima i na web stranicama Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr
      - 10. - 13. prosinca 2013. - postavljanje pitanja raspisivaču Javnog poziva, u pisanoj formi, elektronskom poštom (snjezana.pole@min-kulture.hr) ili preporučenom poštom na adresu Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom „Javni poziv - Sajam knjiga u Bologni“
      - Odgovori Ocjenjivačkog suda objavit će se 17. prosinca 2013. godine na web stranicama Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr
      - Rok predaje kandidature je 3. siječnja 2014. godine.
      - Objava rezultata 11. siječnja 2014. godine na web stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr

Ocjenjivački sud i odluka 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa odlučit će, vrednovanjem cjelovite istaknute kandidature, Ocjenjivački sud u sastavu: 

      - Ivana Borovnjak, Hrvatsko dizajnersko društvo
      - Dubravka Đurić Nemec, Ministarstvo kulture
      - Ranka Javor, Knjižnice grada Zagreba 
      - Svjetlan Junaković, Akademija likovnih umjetnosti
      - Tamara Perišić, Ministarstvo kulture

Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća. Protokol postupka selekcije bit će objavljen uz rezultate javnog poziva.

Objava, 09.12.2013.