Pitanja i odgovori

Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19. 

1. Jesu li udruge i umjetničke organizacije prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv?
Na Javni poziv mogu se javiti svi oni gospodarski subjekti koji su profesionalni organizatori prihvatljivih događanja kao i oni koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja sukladno definiciji navedenoj u Pozivu.

Ako udruga ili umjetnička organizacija ima registriranu gospodarsku djelatnosti i udovoljava svim propisanim kriterijima Poziva, prihvatljiv je prijavitelj.

Na Poziv se ne mogu javiti gospodarski subjekti kojima su osnivači ili imatelji dionica ili udjela Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
2. Mogu li se na javni poziv prijaviti poduzetnici koji koriste ili su koristili mjeru potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta?
Da.
 
3. Mogu li se na javni poziv prijaviti poduzetnici koji koriste ili su koristili mjeru nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)?
Ne.
4. Zadovoljavaju li kriterij pada prihoda oni poduzetnici kojima je ukupni pad prihoda manji od 75%, ali im je pad prihoda ostvarenih od obavljanja prihvatljivih djelatnosti veći od 75%?
Ne. Kriterij pada prihoda zadovoljavaju samo oni poduzetnici koji su ostvarili ukupni pad poslovnih prihoda u 2020. godini od najmanje 75% u odnosu na 2019. godinu.
​5. Koju dokumentaciju trebaju predati obrtnici i s obrtom izjednačene djelatnosti te slobodna zanimanja?

Navedeni poduzetnici predaju sljedeću dokumentaciju:

•             ispunjeni Zahtjev za dodjelu potpore,
•             dokaz o padu primitaka kojima se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za ostvarenje potpore (ovjerovljenu Knjigu primitaka i izdataka/Pregled poslovnih primitaka i izdataka ili Knjigu prometa) za 2019., 2020. i razdoblje od 1. siječnja do 15. lipnja 2021. g,
•             ovjerovljenu specifikaciju ukupnih primitaka iz koje je razvidna visina ukupno ostvarenih primitaka u 2019., 2020. i razdoblje od 1. siječnja do 15. lipnja 2021. g.,
•             ovjerovljenu specifikacije primitaka 2019. godine iz kojih je razvidna visina primitaka ostvarenih od prihvatljivih događanja u 2019. godini (Na specifikacijama primitaka mogu biti posebno označeni primici ostvareni od prihvatljivih događanja i koji se uključuju u izračun odnosno popratni popis uključenih ostvarenih primitaka od prihvatljivih događanja).
•             račune, obračune i druge dokaze o nastanku prihvatljivih troškova (preslike računa i potvrde o plaćanju prihvatljivih troškova),
•             ispunjenu izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.
•             izjavu ovlaštene osobe o istinitosti i vjerodostojnosti podataka.