Pozivni natječaj za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ za 2020. godinu (Rok: 6. travnja 2021.)

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ („Narodne novine“, broj 46/92) Odbor „Nagrade Vladimir Nazor“ raspisuje 
 

POZIVNI NATJEČAJ

za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ za 2020. godinu

 

1. „Nagrada Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Nagrada se dodjeljuje kao:
3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2020. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja;
3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
 

4. Prijedloge za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge, građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.
 
5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi http://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati:
a)   područje čije se ostvarenje predlaže za nagradu, uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo
b)   tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja
c)   temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade
d)   osam primjeraka knjige (odnosi se samo na prijave u području književnosti).
 
6. Prijedlozi se upućuju do  6. travnja 2021. godine na adresu: Ministarstvo kulture i medija, za „Nagradu Vladimir Nazor“, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.

 
Obrazac za prijavu prijedloga.