Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 59. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti (Rok: 16.7.2021.)


Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
objavljuje

 

JAVNI POZIV 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 59. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti

 
 
Uvod
 
Venecijanski bijenale ‒ 59. Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti (59. Mostra Internazionale d'Arte) održat će se od 23. travnja do 27. studenog 2022. (dani za profesionalnu publiku 20., 21. i 22. travnja 2022.), pod ravnanjem umjetničke direktorice Bijenala Cecilije Alemani.
 
https://universes.art/en/venice-biennale/2022/cecilia-alemani
 
Naziv izložbe je The milk of dreams.
 
Na mrežnim stranicama Bijenala (https://www.labiennale.org/en/art/2022) dostupno je obrazloženje koncepcije umjetničke direktorice Cecilije Alemani https://www.labiennale.org/en/art/2022/statement-cecilia-alemani
 
Iz obrazloženja Cecilije Alemani:
Izložba preuzima naziv iz knjige nadrealističke umjetnice Leonore Carrington (1917. -2011.) koja opisuje magičan svijet u kojemu se život neprestano preobražava kroz prizmu imaginacije i u kojemu se svi mogu promijeniti, transformirati, postati nešto i netko drugi.
Izložba nas vodi na imaginarno putovanje kroz metamorfoze tijela i definicija čovječnosti, a posebno se fokusira na tri teme: prezentaciju tijela i njegove preobražaje, odnos između pojedinca i tehnologija te povezanost tijela i Zemlje.
 
Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti – La Biennale di Venezia – smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene vizualne umjetnosti i predstavlja jedinstvenu priliku za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih umjetnika. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Ministarstvo kulture i medija ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa, a javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području vizualnih umjetnosti.
 
 
Prostor paviljona bit će odabran u dogovoru s umjetnikom i kustosom izložbe.
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
 • Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
 • Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene umjetnosti te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodnog značaja.
 • Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
 • Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
 • Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno obrazloženje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 
Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta
 
 • životopis kandidata za povjerenika
 • opis prijedloga (tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualna dokumentacija) mora sadržavati sljedeće elemente:
 1. koncepcija
 2. odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
 3. biografija umjetnika
 4. suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta 
 5. osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postava izložbe, transport)
 6. vizualna dokumentacija 
 7. procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
​- autorski honorari
- troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj, telefoni itd.)
- troškovi produkcije
- ekspertne usluge (informatika, multimedija)
- transport, montaža, demontaža
- tiskani materijali
- PR materijali


Kandidature se predaju u elektroničkom obliku (USB, we-transferom), preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture i medija.
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
 
Rok predaje kandidature i objava rezultata
 
 • Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 • Rok predaje kandidature: 16. 07. 2021.
 • Objava rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija
 
Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 59. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 59. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature odlučit će Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:
 
Igor Grubić, umjetnik
Kristian Kožul, umjetnik
Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti
Zoltan Novak, Akademija likovnih umjetnosti
Nevena Tudor Perković, Ministarstvo kulture i medija
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 59. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti rukovodit će se sljedećim kriterijima:
 
 1. razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta te odnos s temom Bijenala
 2. kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku produkciju
 3. prethodno iskustvo povjerenika u vođenju projekata međunarodne važnosti
 4. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
 5. razina kritičkog promišljanja suvremene umjetničke prakse i uspostavljenog suodnosa s međunarodnim kulturnim kontekstom
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora povjerenika hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture i medija provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.

 
Objava, 16. lipnja 2021.