Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V
 
za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća
Hrvatske izvještajne novinske agencije
 
  1. Na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji („Narodne novine“, broj 96/2001), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijedloga kandidata za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (u daljnjem tekstu: Hina), i to: jednog člana iz reda zaposlenih u Hini te tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka.
  2. Za člana Upravnog vijeća Hine ne može se imenovati državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke, ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
  3. Na temelju prispjelih prijedloga na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje četiri člana Upravnog vijeća Hine. Mandat člana/ice Upravnog vijeća je četiri godine.
  4. Prijedlozi, uz koje je obvezno priložiti životopis i izjavu da kandidat nije u sukobu interesa u smislu točke 2. ovoga Javnog poziva, presliku diplome, potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, te eventualno druge dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnog poziva, podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
Ministarstvo kulture i medija
10000 Zagreb,
Runjaninova 2
 
s naznakom: „Prijedlog kandidata za člana/icu Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije“.


Objava, 10. ožujka 2021. NN 24/2021