Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16), u skladu s Nacionalnom strategijom poticanja čitanja i Odlukom Vlade RH o proglašenju 2021. godine „Godinom čitanja“ u Republici Hrvatskoj od 30. prosinca 2020. raspisuje
 

Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2021. godini
 

I.
Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije:
  1. Najbolja samostalna knjižara
  2. Najbolji antikvarijat
  3. Najbolja knjižara u okviru knjižarskog lanca

Za svaku se kategoriju dodjeljuju prva (30.000,00 kn), druga (20.000,00 kn) i treća (10.000,00 kn) nagrada knjižarama i antikvarijatima izvan grada Zagreba te po jedna nagrada u svakoj kategoriji najboljim  knjižarama i antikvarijatima u gradu Zagrebu u pojedinačnom iznosu od 20.000,00 kn.

Ukupni fond nagrada iznosi 240.000,00 kn i osigurava se u proračunu Ministarstva kulture i medija.

II.
Za nagradu se mogu prijaviti sve knjižare, bez obzira jesu li samostalne, vezane uz pojedinog nakladnika ili u okviru knjižarskog lanca. Svaka se knjižara prijavljuje i ocjenjuje pojedinačno.

Popis svih prijavljenih knjižara s poveznicama na njihove mrežne stranice objavit će se po zaključenju Javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija te Zajednice nakladnika i knjižara.

Ocjenjivanje knjižara provodit će se dvojako:

a)
Putem elektroničkih platformi Ministarstva kulture i medija svi građani moći će dodijeliti svoje glasove pojedinim knjižarama počevši od objave popisa svih prijavljenih knjižara sa zaključno 1. prosinca 2021. godine. Knjižare mogu fizički i na svojim mrežnim stranicama i društvenim mrežama pozivati kupce i čitatelje da im dodijele svoje glasove. Broj glasova po osobi i po knjižari je neograničen.

b)
Posebno formirano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zajednice nakladnika i knjižara i  Ministarstva kulture i medija te drugih relevantnih sudionika književne scene u predviđenom će periodu obići sve prijavljene knjižare te donijeti ukupnu ocjenu svake pojedine knjižare na temelju sljedećih kriterija:
 
  • Ponuda u knjižari – raznovrsnost ponude knjiga, zastupljenost časopisne produkcije, udžbenička ponuda, neknjižna ponuda (papirnica i medijateka)
  • Poslovanje knjižare – podmirivanje obaveza prema dobavljačima (nakladnicima) i zaposlenicima; ukupno poslovanje knjižare
  • Razvoj publike – programi privlačenja publike/kupaca, uređenje prostora knjižare, aktivnost na internetu, sudjelovanje u programima potpore knjižarskoj djelatnosti  

III.
Po zaključenju perioda ocjenjivanja izradit će se rang-lista najbolje ocijenjenih knjižara i prema glasovima publike i prema mišljenju stručnog povjerenstva, a na temelju tog prijedloga ministrica kulture i medija donijet će odluku o dodjeli nagrada najboljim knjižarama.
Nagrade će se javno dodijeliti i isplatiti knjižarama do kraja 2021. godine, a cijeli proces bit će medijski popraćen u okviru nacionalne kampanje 2021. Godina čitanja.

IV.
Za svaku knjižaru potrebno je popuniti e-prijavnicu s podacima o knjižari, njezinom poslovanju, ponudi knjiga i časopisa te aktivnostima koje provodi s ciljem povećanja čitateljske publike i privlačenja kupaca. Prilikom prijave nužno je naglasiti je li riječ o knjižari ili antikvarijatu koji su samostalni, vezani uz pojedinog nakladnika ili su dio knjižarskog lanca.

V.
Prijave na ovaj Javni poziv primaju se 30 dana od njegove objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 

Objava, 14. svibnja 2021.