Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu (Rok: 26.3.2021.)

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje
 
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu
 
1.
Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Cilj Poziva za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. je povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i književnost i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i umjetnosti, učiniti čitanje dostupnijim, prepoznajući različitost potreba čitateljske publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.
 
2.
Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja.
 
3.
Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:

- aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju
- stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
- omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
- povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ prijenos uživo, digitalne platforme i sl.)
-  istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup), aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu
- osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim, ali i inozemnim i međunarodnim inicijativama
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima
- poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike.
 
4.
E-prijavnica treba sadržavati:

- detaljan opis programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti
- kalendar održavanja i provedbe aktivnosti
- pregled predviđenih troškova
- popis sudionika i suradnika s referencijama
- opis metodologije provedbe programa
- opis predviđenog učinka; služeći se kvalitativnim (navesti npr. ciljanu dobnu skupinu, geografsko područje, navike posjećivanja programa koji potiču čitanje te sudjelovanja u njima) i kvantitativnim (navesti brojčane podatke) pokazateljima, opisati kako će program utjecati na poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike uz mogućnost nastavka provedbe programskih aktivnosti (održivost programa)
 
5.
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj čitateljske publike te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa.
S nositeljem programa sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva kulture i medija.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 26. veljače 2021. do 26. ožujka 2021. godine