Javni poziv za predlaganje članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam i jednog člana Vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministrica kulture i medija upućuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam i jednog člana Vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
 
 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam i jednog člana Vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti pri Ministarstvu kulture i medija.
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.
Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2

10 000 Zagreb,
 
s naznakom: „Prijava kandidata za člana Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam pri Ministarstvu kulture i medija“ odnosno „Prijava kandidata za člana Vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti pri Ministarstvu kulture i medija“.
Zagreb, 15. listopada 2021.