Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Kulturu u centru – potporu razvoju javno-civilnoga partnerstva u kulturi

Ministarstvo kulture provodi javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Poziv je planiran u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 

2014. – 2020., a cilj mu je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje javnog i civilnog sektora.

Savjetovanje je otvoreno do 13. siječnja 2017. godine. 

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4489