Odluka o financiranju projekata "Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija"

Ministarstvo kulture i medija, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., donijelo je 31. srpnja 2020. godine Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje u okviru Poziva iznosi 15.000.000,00 HRK, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Opći cilj poziva Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima, a specifični ciljevi su jačanje kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina te povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu putem njihove medijske reprezentacije.


>>> Odluka o financiranju .pdf