Održana informativna radionica u Zagrebu vezana uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa „Umjetnost i kultura 54 +“

Ministarstvo kulture održalo je informativnu radionicu vezanu uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa „Umjetnost i kultura 54 +“, u ponedjeljak, 19. lipnja 2017. godine, u cilju informiranja potencijalnih prijavitelja. 

    Informativnu radionicu otvorili su državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Katarina Ivanković Knežević i državni tajnik u Ministarstvu kulture Krešimir Partl, koji je istaknuo veliko zadovoljstvo time što je Ministarstvo objavilo drugi u nizu Poziv na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., smjeren na socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. 

   „Nedavno završen natječaj „Umjetnost i kultura za mlade“ daje nam za pravo da budemo zadovoljni. Više od 300 prijava, preko 70 % istih već je prošlo administrativnu provjeru što pokazuje da ste upravo vi korisnici ovog fonda shvatili važnost i nužnost europskog financiranja, ali i da radionice od kojih upravo danas otvaramo ovu Zagrebačku itekako imaju svoju ulogu u takvim rezultatima“, rekao je državni tajnik Krešimir Partl.   Državni tajnik naglasio je da upravo dionici i stvaratelji kulture svojim odazivom i velikom iskoristivošću sredstava, otvaraju mogućnost za sve većom alokacijom sredstava. Istaknuo je i izvrsnu suradnju sa Ministarstvom rada i mirovinskim sustavom te nadodao kako je upravo međuresorna suradnja na takvoj razini, ključ uspješnosti u povećanju apsorpcije sredstava fondova EU.

   Državna tajnica Katarina Ivanković Knežević, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, upravljačkoga tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, naglasila je kako je Kultura uistinu našla svoj dom u Europskom socijalnom fondu.

   „Ono što smo prepoznali u kulturi svakako je potencijal koji ona stvara za zapošljavanje, za socijalno uključivanje i cijeli obrazovni spektar koji je bitan za nas kao državu, društvo i razvoj pojedinca. Prethodni natječaj namijenili smo mladima, razlozi za to su jasni međutim, cijela Europa i cijeli svijet se okreće prema nečemu što se dugo vremena spominje - aktivno starenje i aktivno uključivanje svih dobnih skupina u sve aktivnosti. Kultura, u ovom slučaju nije iznimka, a ovaj natječaj je zapravo nadgradnja tih nastojanja i doprinos da zažive svi bitni segmenti.

Općenito o objavljenom Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura 54 +“

   Ministarstvo kulture objavilo je u utorak, 23. svibnja 2017. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura 54 +“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,   a usmjeren je na socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

   Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.   Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost), ustanove u kulturi te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

   Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. srpnja 2017.

   Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama:

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/umjetnost-i-kultura-54/ 
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410