PROJEKT MK-Tehnička pomoć OPULJP, faza 1


PROJEKT MK-Tehnička pomoć OPULJP, faza 1
 
Korisnik projekta:
Ministarstvo kulture i medija
 
Naziv projekta:
MK-Tehnička pomoć OPULJP, faza 1
 
Kratak opis projekta:
Projektom će se osigurati učinkovito izvršavanje aktivnosti Ministarstva kulture i medija u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (PT 1) u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.
 
Ciljevi i očekivani rezultati:
Jačanje kapaciteta zaposlenika, kao i financiranje ostalih troškova neophodnih za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 1, među kojima je i provedba informativnih događanja i podrška potencijalnim korisnicima, omogućit će djelotvorno sudjelovanje Ministarstva kulture i medija u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., kao i veću apsorpciju sredstava iz Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta:
19.254.695,59 HRK

Bespovratna sredstva iz ESF-a (85%):
16.366.491,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
1. 1. 2015. – 31. 12. 2023. godine

Kontakt za dodatne informacije:
e–pošta:
esf@min-kulture.hr 

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Poveznica na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 -Tehnička pomoć