Obavijest o ranijem zatvaranju Poziva „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 28. siječnja 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti B, iznosima dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva.

Poziv se zatvara 28. siječnja 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele. Ova obavijest odnosi se samo na skupinu aktivnosti B, odnosno prijavitelji mogu i nadalje podnositi projektne prijedloge u skupini aktivnosti A.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.