Odluka o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura za mlade, skupina aktivnosti A


Ministarstvo kulture, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., objavilo je Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura za mlade, skupina aktivnosti A.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi 18.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva Umjetnost i kultura za mlade je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima, a specifični ciljevi su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, sprečavanju njihovog ulaska u NEET skupinu te antisocijalnog ponašanja te poboljšanje pristupa mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.

>>> Odluka o financiranju