Održana informativna radionica za Poziv „Umjetnost i kultura za mlade“ u Osijeku

Ministarstvo kulture, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, održalo je 12. siječnja 2017. godine u Osijeku informativnu radionicu vezanu uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“. 

     Riječ je o prvome pozivu koji je Ministarstvo objavilo u okviru Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. ‒ 2020.“ Za provedbu Poziva osigurano je 18 milijuna kuna iz Europskoga socijalnog fonda (85 %) i proračuna RH (15 %), a sredstva su namijenjena boljoj socijalnoj uključenosti mladih, posebice mladih u nepovoljnome položaju, mehanizmima njihova intenzivnijega sudjelovanja u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Tijekom informativne radionice potencijalnim prijaviteljima predstavljeni su ciljevi Poziva, pozivna dokumentacija i način podnošenja projektnih prijedloga.

     Informativna radionica okupila je šezdesetak zainteresiranih sudionika: predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga, ustanova u kulturi, razvojnih agencija i drugih. Informacije objavljene na radionici, uključujući prijepis pitanja i odgovora, bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama Europskih strukturnih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Europskoga socijalnog fonda (www.esf.hr).