Otvoreno javno savjetovanje Nacrta ključnih elemenata poziva za dostavu projektnih prijedloga za program Umjetnost i kultura 54+

Ministarstvo kulture, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020., specifičnog cilja 9.i.1. − Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, 

i borba protiv svih oblika diskriminacije, u okviru prioritetne osi 2 − Socijalno uključivanje, priprema javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Umjetnost i kultura 54+.

     U sklopu pripreme Poziva Ministarstvo je 13. srpnja 2016. godine otvorilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za potencijalne korisnike programa.

    Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je otvoreno do 13. kolovoza 2016. godine.