Održan Info dan u Koprivnici

     Na poziv Grada Koprivnice, Ministarstvo kulture održalo je 2. veljače u Koprivnici Info dan o programima koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, a provode u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Info dan okupio je 41 sudionika, koje je na početku događanja pozdravio Mišel Jakšić, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Koprivnice.     Službenice Ministarstva kulture predstavile su okupljenima trenutno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“, te ključne elemente dva nadolazeća Poziva: „Umjetnost i kultura 54+“ te „Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi“. Objava ovih Poziva planirana je u ll. kvartalu 2017. godine.