Odluka o financiranju projekata "Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi"

25.10.2018. - Ministarstvo kulture, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., donijelo je Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti u okviru Poziva iznosi  49.998.314,86 HRK, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Opći cilj poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora, a specifični ciljevi su unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva) uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi i poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi, te povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Odluka o financiranju nalazi se ovdje.