Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2011. godini (Rok: 15.12.2010.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) i članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 137/08, 57/09, 62/09) objavljuje
 
Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2011. godini
 
1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potporu izdavanju knjiga i to za:
·         djela domaće književnosti i publicistike,
·         prijevode djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća,
·         sabrana, odabrana i kritička izdanja - djela hrvatskih autora.
Potpora izdavanju knjiga dodjeljivat će se autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno-povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad.
 
2.
Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
·           prijavnicu,
·           podatke o knjizi – opis rukopisa (tematika i struktura djela),
·           podatke o autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku,
·           dokaz o pravu objavljivanja.
Razmatrat će se isključivo one prijave koje sadrže sve podatke navedene u Javnom pozivu.
 
3.
Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 
4.
Inozemni se izdavači mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora u prijevodu na strane jezike.
 
5.
Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi https://www.min-kulture.hr/prijavnice/ . Razmatrat će se samo one prijave za koje je ispravno ispunjena on line prijavnica.

Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom moraju se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
 
6.
Prijave na ovaj Javni poziv primaju se do 15. prosinca 2010. godine.
 
7.
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2010. godini bit će posebno raspisani natječaji za otkup knjiga za narodne knjižnice te za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva.
 
Zagreb,  29. listopada 2010.
 
Klasa: 612-10/10-01/0124
Urbroj: 532-07-01/2-10-01