Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2011. godini (Rok: 15.09.2010.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, br. 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje
 
 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje
književnoga stvaralaštva u 2011. godini
 
 
1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za:
·         književno-umjetnički rad
·         prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća
·         književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora.
 
2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.
 
3.
Dodjeljivat će se do:
·         četiri godišnje potpore u iznosu od 84.000,00 kn bruto
·         šest polugodišnjih potpora u iznosu od 42.000,00 kn bruto
·         petnaest tromjesečnih potpora u iznosu od 21.000,00 kn bruto.
Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn bruto.
Nakon korištenja potpore autori se nemaju pravo tri godine prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva.
 
4.
Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije.
Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za pojedino područje i to :
·         književni kritičar ili teoretičar
·         urednik ili izdavač.
 
5.
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture koji će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.
S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.
 
6.
Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.  
Nepotpune ponude neće biti razmatrane. 
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali ju je moguće preuzeti u Ministarstvu kulture do kraja godine.
 
7.
Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 15. rujna 2010. godine.
 
 
Zagreb, 5. srpnja 2010.
Klasa: 612-10/10-05/0001
Urbroj: 532-07-01/3-10-01