Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2010. god (Rok: 15.02.2010.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“, broj 137/08, 57/09 i 62/09) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 
 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2010. godini
 
 
Ministarstvo kulture dodijelit će potpore knjižarama i antikvarijatima za njihove djelatnosti u sljedećim područjima:
 
- književno-autorske promocije
- tematski književni susreti
- književne radionice
- ostale aktivnosti čiji je cilj promicanje kulture čitanja.
 
Cilj Javnoga poziva: stimuliranje nezavisnih knjižara te povećanje dostupnosti knjiga i časopisa.
 
Pravo podnošenja ponuda imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje knjižarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Uz ponudu za potporu treba dostaviti:
               
- ispravno ispunjenu prijavnicu
- registarsku potvrdu iz koje je vidljivo da je predlagatelj registriran za obavljanje knjižarske djelatnosti
- detaljan pregled i opis svih dosadašnjih djelatnosti knjižare u području promidžbe knjiga i kulture čitanja (priložiti dokumentaciju)
- opis knjižarske književne građe (obvezni elementi u prijavnici: broj zastupljenih nakladnika, broj ponuđenih naslova, struktura ponude – odnos komercijalnih naslova prema naslovima koje podupire Ministarstvo kulture, broj književnih časopisa koji su u stalnoj ponudi)
- opis ostale knjižarske građe
- detaljan opis svakog programa za koji se traži potpora
- detaljna razradba programa (cilj, plan s rokovima, sudionici, voditelj programa)
- konkretni podatci o prostornoj i kadrovskoj ekipiranosti
- vlastita osigurana sredstva za provedbu programa te sredstva iz drugih izvora.
 
Knjižare moraju samostalno pripremiti i predložiti projekte koji se ne smiju niti u jednoj točki podudarati s ostalim programima za koje je Ministarstvo već odobrilo financijsku potporu. Ministarstvo kulture neće podupirati promotivne programe nakladničkih knjižara u kojima su zastupljena isključivo vlastita izdanja.
 
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture, koji će donijeti odluku o dodjeli potpora knjižarama.
 
Ponude se mogu poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Nepotpune ponude neće biti razmatrane.
 
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali je oni mogu preuzeti u Ministarstvu kulture.
Ponude na ovaj Javni poziv primaju se od dana objave do 15. veljače 2010. godine.
 
Zagreb, 14. siječnja 2010.
 
Klasa: 612-10/10-08/0001
Urbroj: 532-07-02/2-10-01