Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva (Rok: 30.04.2010.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' 137/08, 57/09 i 62/09) raspisuje
  
Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

  
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo iz područja suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2009. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.
 
II.
Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:
1. glazbeno-scenska djela
2. orkestralna djela
3. vokalno-instrumentalna djela
4. komorna djela
5. solistička djela
6. zborska djela
7. elektronička djela
 
III.
Prijavi se obvezno prilaže:
1. partitura (digitalni zapis za elektroničke i multimedijalne skladbe)
2. izjava o godini nastanka i trajanju djela
3. izjava da nije primljena autorska naknada za prijavljeno djelo
 
IV.
Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe.
 
V.
Prijavljene skladbe ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministar kulture. U svakoj kategoriji iz točke II. moguće je dodijeliti više poticajnih iznosa. Ako u nekoj od navedenih kategorija nema prijavljenih skladbi ili prijavljene skladbe ne udovoljavaju kvalitetom, moguće je povećati broj poticaja u ostalim kategorijama. Nedovršene skladbe i one didaktičke naravi neće se razmatrati.
 
VI.
Pravo prijave na ovaj Poziv imaju državljani Republike Hrvatske.
 
VII.
Skladbe, isključivo iz područja suvremene umjetničke glazbe (točka I. Poziva), uz koje se obvezno prilaže dokumentacija iz točke III. Poziva, treba predati ili poslati preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva“. Partiture i materijali se ne vraćaju.
 
VIII.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 20 dana od dana objave u sredstvima javnog priopćavanja.

 
KLASA: 612-03/10-01/0072
URBROJ: 532-06-01/3-10-01
 
 
Zagreb, 7. travnja 2010.