Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (Rok: 31. siječnja 2022.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje
 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

 
I.
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi koja se odnose na zaštitu i očuvanje kulturne baštine i kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.
 
II.
U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, objavljenim kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvažavajući posljedice dvaju snažnih potresa koji su utjecali na planiranje ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara osobito na području pogođenih potresom, uvrstit će se programi:
 
- zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
- zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
- zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.
 
III.
Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
IV.
Prijave se podnose u razdoblju od 17. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Poziva, uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.