Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini (Rok: 23. srpnja 2022.)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) objavljuje
 
Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini
 
I.

Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima u jačanju profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom daljnjem radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa koji će u pripremi i razradi novih umjetničkih koncepata dovesti do produkcije projekta u idućoj kalendarskoj godini.

Koreografski rad u pripremi produkcije kao i istraživački proces uključuju rad na ideji (dokumentaciji, arhivskim materijalima, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje), čime će se osnažiti kvaliteta pripreme, razrade i produkcije projekata, kao i kreativni kapaciteti samih umjetnika.
Javni poziv također stavlja naglasak na edukaciju i kontinuirano usavršavanje plesnih umjetnika.
 
II.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

Kategorija A1

Razvoj projekta – koreografski i istraživački procesi
Koreografski rad u pripremi produkcije kao i istraživački proces uključuju rad na ideji:
- dokumentacija, arhivski materijali, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje;

Kategorija A2:

Potpora razvoju i provedbi programa s ciljem edukacije i usavršavanja umjetnika, aktivnosti vezane uz postprodukciju:
- osmišljavanje i provedba edukacijskih programa usmjerenih jačanju profesionalnih kapaciteta umjetnika i razvoja plesne umjetnosti
- sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama ili rezidencijalnim  
  boravcima (domaćim i inozemnim)
- digitalna obrada i pohrana materijala
- prateće publikacije.

III.
 
Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:


Kategorija A1: potpore u iznosu od 20.000,00 kn do 60.000,00 kn
Kategorija A2: potpore u iznosu od 10.000,00 kn do 25.000,00 kn.
Poticaj se odnosi na realizaciju programa u razdoblju od objave rezultata Javnog poziva do 15. 3. 2023. godine.

IV.
 
Predlagatelji – tko može podnijeti prijavu:
 • državljani Republike Hrvatske
 • profesionalni umjetnici (samostalni umjetnici) koji djeluju na području plesne umjetnosti.
Neprihvatljive prijave:
 • jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv (prijavitelji koji podnesu više prijava neće biti razmatrani).
V.

Prihvatljivi troškovi:
 
 • troškovi naknade za rad plesnih umjetnika i ostalih sudionika u programu
 • troškovi najma prostora za probe
 • troškovi nabave stručne literature i troškovi pristupa elektroničkim publikacijama
 • putni troškovi: put, dnevnice, smještaj i/ili kotizacija za sudjelovanje na seminarima, edukacijama, predavanjima i dr.
 • troškovi autorske naknade za rad na koreografiji
 • troškovi autorske naknade za izradu scenografije i kostimografije
 • troškovi administriranja mrežnih stranica umjetnika u svrhu arhiviranja građe.
 
Neprihvatljivi troškovi:
 
 • uredski troškovi i potrošni uredski materijal (fotokopiranje, toneri, fascikli, obrasci i sl.)
 • nabava pametnih telefona, fotografske opreme te tehničke opreme i prijenosnih/stolnih računala
 • čišćenje i održavanje prostora
 • troškovi reprezentacije (hrana i piće)
 • usluge javnog gradskog prijevoza i taksi usluge
 • carinske i uvozne pristojbe te bankovne naknade.
 
VI.
 
Prijave se podnose internetski na odgovarajućem obrascu ePrijavnice koja je dostupna na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu ePrijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Obvezni prilozi uz ePrijavnicu:
 1. potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja iz javnih sredstava za isti projekt (ili istu aktivnost unutar projekta)
 2. potpisana Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka
 3. potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva
 4. potvrda o članstvu u strukovnoj udruzi ili Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika
 5. životopis umjetnika u elektroničkom obliku
 6. detaljan opis programa/projekta koji umjetnik prijavljuje i način provedbe aktivnosti (najviše 5000 znakova)
 7. detaljno specificiran troškovnik programa usklađen s traženim iznosom potpore na koju se prijava odnosi
 8. terminski plan aktivnosti.
 9. pozivna pisma (za kategoriju A2).
VII.
 
Prijave se podnose u razdoblju od 23. lipnja 2022. do 23. srpnja 2022. godine.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima ovog Poziva i uputama za prijavitelje programa, koje nisu dostavljene u elektroničkom obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenom roku te kojima nedostaje neki od obveznih priloga neće se razmatrati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: potpora.plesnostvaralastvo@min-kulture.hr.