Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2023. godini (Rok: 15. rujna 2022.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16) objavljuje
 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2023. godini

 
1.
Ministarstvo kulture i medija dodjeljivat će potpore autorima za:
  • književno-umjetnički rad
  • prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća
Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

3.
Dodjeljivat će se sljedeće potpore:
  • godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn
  • polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn
  • tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn
Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn

Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva:
- prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu
- ako je Ministarstvo kulture i medija nakladniku već odobrilo potporu za izdavanje prijavljenog naslova ili ako se nakladnik prijavljuje za potporu izdavanju toga djela u istoj godini.

4.
Uz eprijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te dvije potpisane recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to književni kritičar ili teoretičar te urednik ili izdavač.

Prijava s kompletnom dokumentacijom (ogledni arak i sinopsis, životopis i bibliografija te dvije recenzije) podnosi se isključivo elektronički, putem sustava eprijavnica.

Sinopsis i ogledni arak u nazivu i tijelu teksta ne smiju sadržavati ime autora radi prvog dijela procesa vrednovanja koji se odvija anonimno. 
Recenzije moraju biti potpisane.

Autori koji se ponovno prijavljuju moraju uz svoju prijavu dostaviti primjerak objavljene knjige za koju su zadnji put koristili potporu za poticanje književnog stvaralaštva ako je nisu ranije dostavili Ministarstvu kulture i medija.

5.
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministrici koja će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.
S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.

6.
Nepotpune prijave te prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr .

7.
Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 15. rujna 2022. godine.


Objava, 29. lipnja 2022.