Javni poziv za predlaganje jednog člana Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i jednog člana Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministrica kulture i medija upućuje
 
 
JAVNI POZIV

za predlaganje jednog člana Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i jednog člana Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju

 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor jednog člana Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost i jednog člana Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju pri Ministarstvu kulture i medija.

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.

Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2

10 000 Zagreb,
 
s naznakom: „Prijava kandidata za člana Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost pri Ministarstvu kulture i medija“ odnosno „Prijava kandidata za člana Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju
pri Ministarstvu kulture i medija“.

Zagreb, 21. travnja 2022.