Javni poziv za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/2018 i 98/2019), ministrica kulture i medija objavljuje 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća
 
 
Pozivaju se muzejske strukovne udruge, muzeji te muzeji u sastavu i osobe povezane s muzejskom djelatnošću da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća. Ovo Vijeće je savjetodavno tijelo pri Ministarstvu kulture i medija koje razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, predlaže opće i specifične mjere i programe za poticanje razvitka i unapređivanja muzejske djelatnosti, obavlja poslove predviđene Zakonom o muzejima i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri Ministarstvo kulture i medija.

Za predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti stručnjaci u području muzejske djelatnosti.

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Prijava kandidata za predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća“.
 
M I N I S T R I C A
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek
 
Objava, 12.10.2022.