Javni poziv za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga arhivskog vijeća

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/2018 i 98/2019), ministrica kulture i medija upućuje  
 
JAVNI POZIV
za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga arhivskog vijeća
 
 
Pozivaju se arhivi, strukovne udruge i druge osobe povezane s arhivskom djelatnošću da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga arhivskog vijeća. Ovo Vijeće je savjetodavno tijelo ministrice kulture i medija koje raspravlja o općim pitanjima iz arhivske djelatnosti, daje preporuke i mišljenja o unaprjeđenju djelatnosti, razmatra i predlaže programe razvoja arhivske djelatnosti, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima.
     
Za predsjednika i članove Hrvatskoga arhivskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti stručnjaci u području arhivske djelatnosti.
     
Pisani i obrazloženi prijedlozi osoba za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga arhivskog vijeća podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Prijava kandidata za predsjednika i članove Hrvatskoga arhivskog vijeća“.
 
M I N I S T R I C A
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek

 
Objava, 12.10.2022.