Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije (Rok: 27. svibnja 2022.)

 

Vlada Republike Hrvatske objavljuje
 

JAVNI POZIV


za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije

1. Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21.), Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje tri člana Vijeća za elektroničke medije.

2. Članovi Vijeća za elektroničke medije mogu biti državljani Republike Hrvatske koji imaju završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i imaju stručno znanje, sposobnost i iskustvo u radu u području medija, novinarstva, tehnologije, ekonomije, sociologije i prava. Članovi Vijeća trebaju biti javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unaprjeđenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnoga društva, obranu ljudskih prava i sloboda, kao i za zaštitu slobode izražavanja. Član Vijeća ne može biti državni dužnosnik, osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili sindikatima. Članovi Vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela, članovi uprava, nadzornih odbora ili članovi upravnih vijeća i drugih odgovarajućih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima, a odnose se na audio i audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore. Članovi Vijeća ne mogu biti zaposlenici ili u ugovornom ili nekom drugom odnosu u bilo kojoj pravnoj osobi ili službi koja je u vezi s audio ili audiovizualnim medijskim uslugama te mrežnim operatorima, kao ni osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
Članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od pet godina. Članovi Vijeća obavljaju svoju dužnost profesionalno, kao radnici Agencije za elektroničke medije s punim radnim vremenom.

3. Na temelju prispjelih prijava na ovaj javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje tri člana Vijeća za elektroničke medije.

4. Prijave, uz koje se obvezno prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnog poziva, podnose se u roku 30 dana od objave javnog poziva, na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidata za člana Vijeća za elektroničke medije«.

 

Vlada Republike Hrvatske
 

 

 

Objava, 27. travnja 2022.