Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

objavljuje

JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture

 
 
Uvod
 
Venecijanski bijenale ‒ 18. Međunarodna izložba arhitekture (18. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 20.05. do 26.11.2023. (dani za stručnu publiku 18. i 19. 05. 2023.), pod ravnanjem umjetničke direktorice Bijenala Lesley Lokko .
 
Tema izložbe je  The Laboratory of the Future.
Na mrežnim stranicama Bijenala dostupni su prezentacijski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe, kao i kratko obrazloženje koncepcije umjetničke direktorice Bijenala Lesley Lokko.
 
La Biennale di Venezia - Međunarodna izložba arhitekture smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene arhitektonske prakse i jedinstvena je prilika za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih arhitekata. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta arhitekata i umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Ministarstvo kulture i medija ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području arhitekture i urbanizma.
 
Prostor paviljona bit će odabran u dogovoru s arhitektom ili autorskim timom i kustosom izložbe.
 
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
  • Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
  • Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene arhitektonske prakse te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodne važnosti.
  • Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
  • Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
  • Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno obrazloženje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 
 
Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta
 
  • životopis kandidata za povjerenika
  • opis prijedloga koji sadrži: tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualnu dokumentaciju
 
            a.         koncepcija
            b.         odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
            c.         suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
            d.         osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postava izložbe, transport)
            e.         vizualna dokumentacija
            f.          procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
                        - autorski honorari
                        - troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj, telefoni itd.)
                        - troškovi produkcije
                        - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                        - transport, montaža, demontaža
                        - tiskani materijali
                        - PR materijali
 
Kandidature se predaju u elektroničkom obliku (USB, we-transferom), preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture i medija.
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
Rok predaje kandidature i objava rezultata
   
 
Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 18. Međunarodne izložbe arhitekture
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu - 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:
 
Bojan Baletić, arhitekt
Roman Šilje, arhitekt, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata
Idis Turato, arhitekt
Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra
Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture i medija
 
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 18. Međunarodne izložbe arhitekture rukovodit će se sljedećim kriterijima:
 
1. odnos predloženog projekta i teme Bijenala
2. životopis kandidata
3. prethodno iskustvo u vođenju projekata međunarodne važnosti
4. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
5. razina kritičkog promišljanja arhitektonske prakse i inovativnost pristupa.
 
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture i medija provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 

Objava, 12. rujna 2022.