Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske

>>> Upute autorima za objavljivanje članaka u časopisu

>>  Kliknite na naslovnu stranicu za download u PDF obliku
  Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 46/47 - 2022/2023.
  The Preservation of Cultural Heritage in Croatia Annual, 46/47 _ 2022/2023
  
  Izdavač/ Ministarstvo kulture i medija RH
  Publisher/Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia     
  Uprava za zaštitu kulturne baštine
  Directorate for the Protection of Cultural Heritage

  Za izdavača/for the Publisher
  Nina Obuljen Koržinek

  Predsjednik uredništva/Editorial Board President
  Tomislav Petrinec

  Uredništvo/Editorial Board
  Ivan Alduk, Biserka Dumbović Bilušić, Marijan Bradanović, Franko Ćorić, Anuška Deranja Crnokić,
  Ivo Glavaš, Viki Jakaša Borić, Vanja Kovačić, Petar Puhmajer

  Glavna i odgovorna urednica/Editor-in-chief
  Višnja Bralić
  Izvršne urednice/Managing editors
  Gordana Jerabek Petra Smajić
45 - 2021. 

  Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 45 _ 2021. 
  The Preservation of Cultural Heritage in Croatia Annual, 45 _ 2021
 
  Izdavač/ Ministarstvo kulture i medija RH
  Publisher/Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia
  Uprava za zaštitu kulturne baštine
  Directorate for the Protection of the Cultural heritage
 
  Za izdavača/for the Publisher
  Nina Obuljen Koržinek
 
  Predsjednik uredništva/Editorial Board President
  Tomislav Petrinec
 
Ivan Alduk, Biserka Dumbović Bilušić, Marijan Bradanović, Franko Ćorić, Anuška Deranja Crnokić, Ivo Glavaš, Viki Jakaša Borić, Vanja Kovačić, Petar Puhmajer
 
Glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief
Višnja Bralić
 
Tajnica i izvršna urednica/Managing editor
Gordana Jerabek
 
Adresa uredništva/Editorial address
Ministarstvo kulture i medija RH
Uprava za zaštitu kulturne baštine
HR - 10 000 Zagreb, Ulica Josipa Runjanina 2
 
UDK 7.025
ISSN 0350-2589 (Tiskano izdanje/Print edition)
ISSN 2459-668X (Digitalno izdanje/Electronic edition) 


43/44 - 2019./20.

  Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske  43/44 - 2019./20.

  The Preservation of Cultural Heritage in Croatia Annual, 43/44 - 2019/20
 
  Izdavač/ Ministarstvo kulture i medija RH
  Publisher/Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia
  Uprava za zaštitu kulturne baštine
  Directorate for the Protection of the Cultural heritage
 
  Za izdavača/for the Publisher
  Nina Obuljen Koržinek
 
  Predsjednik uredništva/Editorial Board President
  Davor Trupković
 
Uredništvo/Editorial  Board
Ivan Alduk, Biserka Dumbović Bilušić, Marijan Bradanović, Franko Ćorić, Anuška Deranja Crnokić, Ivo Glavaš, Viki Jakaša Borić, Vanja Kovačić, Petar Puhmajer
 
Glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief
Višnja Bralić
 
Tajnica i izvršna urednica/Managing editor
Gordana Jerabek
 
Adresa uredništva/Editorial address
Ministarstvo kulture i medija RH
Uprava za zaštitu kulturne baštine
HR - 10 000 Zagreb, Ulica Josipa Runjanina 2
 
UDK 7.025
ISSN 0350-2589 (Tiskano izdanje/Print edition)
ISSN 2459-668X (Digitalno izdanje/Electronic edition)41/42-2017./2018.

     Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 41/42-2017./2018.
     
The Preservation of Cultural Heritage in Croatia Annual, 41/42-2017./2018.

     Izdavač/ Ministarstvo kulture RH
     Uprava za zaštitu kulturne baštine
     Publisher/Ministry of Culture of the Republic of Croatia
     Directorate for the Protection of the Cultural heritage

     Za izdavača/for the Publisher
     Nina Obuljen Koržinek

     Uredništvo/Editorial Board
     Ivan Alduk, Biserka Dumbović Bilušić, Marijan Bradanović, Višnja Bralić,
     Anuška Deranja Crnokić, Ivo Glavaš, Viki Jakaša Borić,  Vanja Kovačić, Petar Puhmajer

     Glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief: Franko Ćorić
     Tajnica i izvršna urednica/Managing editor
     Gordana Jerabek

     Adresa uredništva/Editorial address
     Ministarstvo kulture RH,  Uprava za zaštitu kulturne baštine
     HR - 10 000 Zagreb, Ulica Ivana Runjanina 2

     UDK 7.025
     ISSN 0350-2589 (Tiskano izdanje / Print edition)
     ISSN 2459-668X (Digitalno izdanje / Electronic edition)40/2016.

     Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 40/2016.
     The Preservation of Cultural Heritage in Croatia Annual, 40/2016

     Izdavač/ Ministarstvo kulture RH
     Uprava za zaštitu kulturne baštine
     Publisher/Ministry of Culture of the Republic of Croatia
     Directorate for the Protection of the Cultural heritage

     Za izdavača/for the Publisher: Nina Obuljen Koržinek

     Uredništvo/Editorial Board
     Ivan Alduk, Biserka Dumbović Bilušić, Marijan Bradanović, 
     Anuška Deranja Crnokić, Ivo Glavaš, Viki Jakaša Borić, 
     Martina Juranović Tonejc, Vanja Kovačić, Petar Puhmajer

     Glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief: Franko Ćorić
     Tajnica i izvršna urednica/Managing editor
     Gordana Jerabek

     Adresa uredništva/Editorial address
     Ministarstvo kulture RH,  Uprava za zaštitu kulturne baštine
     HR - 10 000 Zagreb, Ulica Ivana Runjanina 2

      UDK 7.025
      ISSN 0350-2589 (Tiskano izdanje / Print edition)
      ISSN 2459-668X (Digitalno izdanje / Electronic edition)
39/2015.

      Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 39/2015.
      The Preservation of Cultural Heritage in Croatia Annual, 39/2015

      Izdavač/ Ministarstvo kulture RH
      Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Publisher/ Ministry of Culture of the Republic of Croatia
      Directorate for the Protection of the Cultural heritage

      Za izdavača/for the Publisher: Nina Obuljen Koržinek

      Uredništvo/Editorial Board: Ivan Alduk, Biserka Dumbović Bilušić, 
      Marijan Bradanović, Anuška Deranja Crnokić, Ivo Glavaš, Viki Jakaša Borić,
      Martina Juranović Tonejc, Vanja Kovačić, Zrinka Paladino, Petar Puhmajer

      Glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief: Franko Ćorić
      Tajnica i izvršna urednica/Managing editor:
      Gordana Jerabek

      Adresa uredništva/Editorial address:
      Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu  kulturne 
      baštine, HR - 10 000 Zagreb, Ulica Ivana Runjanina 2

      UDK 7.025
      ISSN 0350-2589 (tiskano izdanje / Print edition)
      ISSN 2459-668X (digitalno izdanje / Electronic edition)


Denis Vokić: Novi prilozi raspravi o nazivu ukupnog predmeta interesa konzervatorsko-restauratorske  i muzejske struke; Anuška Deranja Crnokić, Ines Jelavić Livaković: Pravna zaštita poslijeratne arhitekture ostvarene u razdoblju od 1945. do 1990. godine na području Republike Hrvatske - doprinos valorizaciji i čuvanju; Krešimir Galović: Ulica Antuna Bauera u Zagrebu - urbanističko-arhitektonski razvoj od srednjovjekovnog puta do moderne ulice;  Branka Marciuš: Rimska cesta od sela Preseka do Svetog Martina na Muri u Međimurju; Ratko Ivanušec, Marija Mihaljević: Lokaliteti križarskih utvrda Račeša, Cage - Lješnica, Sv. Ivan Trnava (Gornji Bogićevci); Marija Mihaljević, Zorislav Horvat, Marina Matković: Arheološka istraživanja lokaliteta ,,Njive“ kod Ivandola 2013./2014.; Anita Gamulin: Drvene stropne konstrukcije u gradu Hvaru; Ivo Glavaš: Kaštel Andreis u Zamurvi (Jadrtovcu) u Morinjskom zaljevu kod Šibenika; Ivo Glavaš: Marginalije o tvrđavi sv. Nikole kod Šibenika i Velikim kopnenim vratima; Ivo Šprljan: Stari podovi u šibenskim interijerima; Marko Rukavina, Ksenija Petrić, Mladen Obad Šćitaroci: Analiza i procjena stanja zaštite arheoloških nalazišta Sesveta - preduvjet održivog upravljanja; Ivo Šprljan: Obnova renesansnog pročelja u atriju benediktinskog samostana sv. Luce u Šibeniku; Jasminka Podgorski: Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radovi na slici Čudesne zaruke sv. Katarine: Sonja Jakšić: Obnova Štefančeve mlinice u Rastokama; In memoriam: Ana Bilokapić.
                                                                                   
 


37-38/2013-2014

      Ines Vanjak, Marko Špikić: Principi restauriranja Augustova hrama
      u Puli 1946. i 1947. godine; Anuška Deranja Crnokić: Nastanak Registra
      kulturnih dobara - povijest i sadanjost inventariziranja kulturne baštine
      u Hrvatskoj; Martina Juranović Tonejc, Katarina Radatović Cvitanović:
      Prolegomena o kategorizaciji  spomenika  kulture; Tea Sušanj Protić: 
      Gotičke kapele s kvadratičnom apsidom na otoku Cresu; 
      Silvija Banić: Damast s podvodnog lokaliteta Gnalić i srodni primjerci
       sačuvani u Hrvatskoj; Petar Puhmajer: Izgradnja i preobrazbe kompleksa
      pavlinskog samostana i crkve sv. Marije u Lepoglavi; Ivo Šprljan: Industrijski
      objekti u Šibeniku; Marina Pretković: Tvornica „Nada Dimić“
      u Zagrebu - povijesni pregled, problemi zaštite i mogućnosti
      revitalizacije; Rene Lisac, Bojan Baletić: Sudionici u gradnji Francuskog
      paviljona u Zagrebu; Ivo Glavaš, Mile Mesić: Izmještanje, restauracija i
      prezentacija dijelova skardonitanskog sarkofaga; Anita Gamulin: O povijesti
      hvarske lože povodom restauracije glavnog pročelja; Zrinka Bočina,
      Petra Ajduković: Konzervatorsko - restauratorski radovi na glavnom pročelju
      hvarske lože; Krasanka Majer Jurišić, Ivan Jengić: Kameni grb biskupa Luke:
      povijesnoumjetnička analiza i restauratorski radovi; Marijana Korunek, 
      Željko Trstenjak: Obnova pročelja župne crkve sv.  Martina biskupa u
      Varaždinskim Toplicama; Sagita Mirjam Sunara: Problematika restauriranja
      obojenih (metalnih) skulptura na otvorenom: slučaj skulpture Objekt II Josipa Diminića; 
      Bojan Goja: Matrikula zadarske bratovštine sv. Silvestra u knjižnici Houghton (MS Typ 231)
      Sveučilišta Harvard;
      In memoriam: Boško Končar, Nada Paulina Duić-Kowalsky, Kamenko Klofutar  
36-2012

      Stanislav Piplović: Tehničko dokumentiranje Dioklecijanove palače s
      prijelaza 19. u 20. stoljeće; Lidija Zrnić: Ostavština Većeslava Henneberga
      u arhivima Ministarstva kulture RH; Sagita Mirjam Sunara: Rekonstrukcija
      postava prve restauratorske izložbe u Hrvatskoj; Biserka Bilušić Dumbović:
      
Prepoznavanje i razvrstavanje krajolika kao kulturnog naslijeđa; Marijana
      Korunek
: Utvrda Grebengrad kod Novog Marofa; Marijana Korunek
      
Određivanje funkcije ostataka građevine kružnog tlocrta u  dvorištu župne
      crkve sv. Jakoba u Prelogu; Petar Puhmajer: Isusovačka kurija u Vinici -
      građevinske faze i pitanje prezentacije; Krasanka Majer Jurišić, Kristina
      Krulić, Ana Škevin Mikulandra
: Izgradnja i uređenje kapele sv. Franje
      Ksaverskog u Rtiću; Mirela Hrovatin: Procesi očuvanja i  popisivanja
      nematerijalnih kulturnih dobara iz Hrvatske; Martina Ivanuš, Rene Lisac
     Obnova pastirskih stanova u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit - studija
slučaja; Ana Mlinar: Obnova Vaclavekovog mlina u Piljenicama; Mateo Miquel Kodrić Kesovija, Danijela Jemo: Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta i primjena na tekstilu; Ivana Miletić Čakširan: I. Konzervatorsko-restauratorska radionica u Parku skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak u sklopu rojekta "Tvornica baštine Željezara Sisak"; Antonijeta Martinis, Boško Budisavljević: „Anatomija otoka“ Vis, Hrvatska;
In memoriam: Jasna Balažević - Beba
 

35/2011

       Krasanka Majer Jurišić: Izgradnja i održavanje upravnih građevina u Krku
       od Vinciguerrine obnove iz godine 1489. do kraja 18. Stoljeća; Zlatko Jurić,
       Dunja Vranešević
: Zaštita kulturne baštine u putnim izvješćima Ivana
       Kukuljevića Sakcinskoga;Sagita Mirjam Sunara: Prilog poznavanju
       djelovanja Ferde Goglie, restauratora Arheološkog, tj. Arheološko -
       historičkog odjela Narodnog muzeja u Zagrebu;  Ana Marija Boljanović:
       Normizacija u području kulturne baštine;  Ivo Glavaš: Prilozi za antičku
       topografiju Petrovog polja. Logor rimskih pomoćnih vojnih postrojbi u
       Kadinoj Glavici, municipij Magnum i beneficijarijska postaja u Balinoj
       Glavici;  Ratko Ivanušec, Željka Perković: Crkva sv. Martina u Lovčiću; 
       Zorislav Horvat, Ratko Ivanušec, Marija Mihaljević: Utvrda Gračanica -
       Lehowacz Konzervatorsko-arheološko istraživanje i obnova;  Anita
       Gamulin
: Kameni  umivaonici  15. i 16.  stoljeća u gradu  Hvaru;  Ivana Miletić-Čakširan, Vlatko Čakširan:  Zaštita industrijske baštine grada Siska na primjerima Tvorničkog kompleksa Segestice, zgrade Munjare i Starog mosta;  Zrinka Paladino: Posljednji primjeri pojedinačno zaštićene zagrebačke stambene arhitekture. Značajni primjeri novih strujanja  20. stoljeća; Denis Vokić: Dokumentiranje baštine prirodoznanstvenim metodama;  Nikola Albaneže, Denis Vokić, Domagoj Mudronja:  Multidisciplinarna provjera autentičnosti slike Josipa Račića Portret žene s kravatom;  Jasna Šćavničar Ivković: Obnova pročelja zgrade u Vukovarskoj 35 -  35 a arhitekta Drage Galića;  Goran Bulić: Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici sv. Gaudencije i         sv. Longin iz župne crkve sv. Antuna Opata Pustinjaka u Velom Lošinju; Zvjezdana Jembrih, Ana  Božičević: Dijecezanski muzej Zagrebačke biskupije u svjetlu suradnje s Odsjekom za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu   33-34/ 2009-2010

       Ivan Viđen: O pravilniku dubrovačkog Nadleštva za umjetnost i
       Spomenike; Martina Juranović-Tonejc: Zakonska regulativa u
       zaštiti pokretne baštine u doba Nezavisne države Hrvatske; 
       Denis Vokić: O epistemologiji konzervatorsko-restauratorske
       struke; Denis Vokić: Prijedlog novog usustavljenja konzervatorsko -
       restauratorske struke; Marijana Korunek, Blanda Matica, Željko
       Trstenjak
: Obnova palače Varaždinske  županije s osvrtom na
       povijesni razvoj  županije kao institucije;  Anita Gamulin: Gotičko
       barokna kuća Bartućević u Hvaru; Sanja Buble: Gradnja mlina -
       umijeće koje nestaje - Gašpina mlinica u Solinu;  Marijana Korunek:
       Župna crkva sv. Martina biskupa u Svetom Martinu na Muri; Ratko Ivanušec:
       Konzervatorsko istraživanje i obnova crkve sv. Luke u Srednjem  Lipovcu; 
 Zrinka Paladino: Zaštita zagrebačke industrijske baštine izradbom konzervatorskih elaborata Gradskoga zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu;  Marijana Korunek Zaštitna arheološka istraživanja provedena u periodu od 1953. do 1955. godine na lokaciji srušene crkve sv. Mihovil Arhanđel u Mihovljanu kod Čakovca;  Vladan Desnica: Prijenosni uređaj za rentgensku fluorescentnu analizu (XRF) kao jedinstveni instrument za in situ elementnu karakterizaciju objekata kulturne baštine; Goran Bulić: Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama Bartula Ivankovića iz fundusa Pomorskog i  povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci; Danijela Jemo, Tajana Kera: Konzervatorsko-restauratorski zahvat na dekorativnoj svilenoj tkanini iz Kine;  Irena Ivić: IV. Konferencija eksperata za zaštitu nematerijalne kulturne  baštine s područja Jugo-istočne Europe (SEE) u organizaciji UNESCO-ova ureda u Veneciji -  Râmnicu Vâlcea (Rumunjska), 3 - 7. svibnja 2010. Godine;
In memoriam -  Đuro Šimičić;  Ljiljana Šarlah;  Đurđica Cvitanović;  Ivo Petricioli;  Jerko Marasović; Vidoslav Barac.
 


   31-32/ 2007-2008 
   Stanko Piplović - Uređenje povijesne jezgre Splita između svjetskih ratova;
   Petar Puhmajer, Ivana Gobec - Dokumentiranje stanja na sjeveriostočnom
   dijelu Peristila 2004. Godine; Denis Vokić - Nekoliko polemičkih navoda
   vezanih za povijest konzerviranja i restauriranja u Hrvatskoj; Dolores
   Oštrić 
- Zaštita industrijske baštine u Rijeci: tvornica “Rikard Benčić”
   Stručna poigravanja s matricom; Snješka Knežević - Zagrebačka zelena
   potkova - urbani rezervat?; Neven Bradić - Grkokatoličko biskupsko dobro
   u Pribiću - pregradnja dvora i izgradnja Kapele B.D. Marije; Zorislav Horvat
 
 -  Arhitektura pavlinskih samostana u okolici Karlovca u srednjem Vijeku; 
   Krasanka Mavar, Ramona Mavar - Oslikana pročelja velikotaborskog
   palasa; Ivo Šprljan - Gotički drveni stropovi u Šibeniku i okolici - katalog i
   obnova; Zlatko Karač - Tehnički, inženjerski i industrijski spomenici
   Vukovara. Uz međunarodni projekt Radne zajednice podunavskih zemalja,  
   INTERREG II C - „Dunav put kulture“: Katalog tehničkih spomenika Podunavlja; Željko Bistrović - Crkva sv. Marije „od sniga“ u Maružinima kod Kanfanara; Hrvoje Malinar - Nađeni petroglifi u kanjonu rijeke Lika;  Andrej Aranicki, Zvjezdana     Jembrih - Konzervatorsko - restauratorski radovi na bočnom oltaru sv. Josipa iz župne crkve Presvetoga Trojstva u Legradu;  Ksenija Škarić, Martina Wolff Zubović - Usporedna istraživanja vezana uz restauriranje  raspela iz župne crkve sv. Ane u Rozgi;  Ksenija Škarić - Nekoliko novina vezanih uz restauriranje oltara majke Božje Loretske iz  Župne crkve svetog Jurja u Plešivici; Neda Kuzek - Ikona iz crkve Gospe od Karmena u Dubrovniku; Zlatko Karač - Dobri duh obnove Vukovara; Zofija Mavar - Upravljanje kulturnim krajolikom i oblikovanje proekoloških temelja Društva, Međunarodni znanstveni skup, Niepołomice (Poljska) 8. - 10. svibnja 2008.;   
In memoriam: Ivo Maroević, Mario Jurišić, Ivo lentić, Olga Maruševski.  

 
 
   29-30/2005-2006
 
    Ivan Viđen: Dubrovački slikar i konzervator Marko Murat (1864-1944);
    Denis Vokić: Devedeset godina      kontinuiteta restauratorske
    dokumentacije u arhivu današnjega Hrvatskoga Restauratorskog zavoda 
    (1916-2006); Ivo Maroević: Prostor kao nositelj memorije; Anđelko
    Pedišić: 
Osvrt na razvoj restauriranja pokretnog umjetničkog nasljeđa;
    Marin Barišić, Sagita Mirjam Sunara: Konzervatorsko-restauratorski
    radovi na Peristilu Dioklecijanove palače u Splitu; Ivo Šprljan: Obnova
    gotičkog portala na šibenskoj palači Rossini; Damjan Lapajne, Gordana
    Mahović
: Stari grad Tuščak na Žumberku; Hrvoje Malinar: Konzerviranje
    arheološkog drva; Ivan Srša: Ostaci gotičkih zidnih slika u dubrovničkom
    samostanu Male braće; Anđelko Pedišić: Ciljevi restauriranja i prezentacija
    povijesnih slojeva na dvjema skulpturama Franje Antuna Strauba iz
    Kloštar-Ivanića; Sagita Mirjam Sunara; Ekstrakcija voska iz platna zagrijanim trikloretilenom i primjena metode na slici „Sveta obitelj“ iz muzeja domonikanskog samostana u Bolu; Tamara Ukrainčik: Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama iz župne crkve Presvetog Trojstva u Legradu; Ivan Srša: Kriptoklimatska mjerenja i laboratorijska istraživanja srednjovjekovnih zidnih slika u nekoliko građevina na hrvatskoj obali Jadrana; Jan P. Pruszyński: Spomenik kulture - uspomena ili kulturno dobro?
 
 

  
28/2004
 
      Stanko Piplović: Središnje povjerenstvo za spomenike u Beču i
      graditeljsko nasljeđe Dalmacije; Drago Miletić, Marija Valjato
      Fabris
: Obnova kapele sv. Ivana i Pavla u Gori; Zorislav Horvat,
      Đuro Šimičić
: Sotin - obnova crkve Blažene Djevice Marije Pomoćnice;
      Anita Gamulin: Kula Cega u Kaštel Starom; Darko Bilić, Kristina Vujica:
      Crkva sv. Petra i Pavla u Šarengradu - rezultati istraživanja; Petar
      Puhmajer
: Drvena župna kurija u Maču; Hrvoje Malinar: Konzervacija
      kamena Zagrebačke katedrale;  Ivo Donelli, Nives Štambuk-Giljanović:
      Uporaba vodovodne vode za desalinizaciju kamenih spomenika; Višnja
      Bralić, Pavao Lerotić
: Restauratorski radovi na oltarnoj slici Jacopa Palme
      Mlađeg u Svetvinčentu; Katarina Kusijanović: Raspela Jurja Petrovića -
      tehnologija njegova rada i restauratorski radovi; Nelka Bakliža, Višnja
      Bralić
: Restauriranje slike Bartolomea Vivarinija iz Velikog Lošinja; Ivana
Čapeta
: Konzervatorsko-restauratorski radovi na poliptihu Franscesca da Santacroce iz franjevačke crkve u Hvaru; Anđelko Pedišić: Načelo postupnosti u restauriranju dvaju anđela adoranata iz franjevačkog samostana u Karlovcu; Miroslav Pavličić, Ksenija Škarić: Preventivno konzerviranje drvenoga sakralnog inventara na području Hrvatskog zagorja; Samir Serhatlić: Konzervacija i rastauracija globusa Riberta de Vaugondyja iz knjižnice franjevačkog samostana u Dubrovniku; Branko Matulić, Tonči Borovac: Mozaična podnica antičke cisterne za vodu na trasi autoceste Split-Zagreb u Koprivnom - zaštitni radovi; Zofia Mavar: Prijedlog sadržaja konzervatorskih podloga za planove prostornog uređenja.


    
26-27/2000-2001.


      Ivo Maroević: Nacionalno određenje kulturne baštine; Ivo Maroević:
      Koncept održivog razvitka u zaštiti kulturne baštine; Milan Ivanišević:
      Premještanje glorijete u Trogiru; Snješka Knežević: Obnavljanje Trga
      N. Š. Zrinskog u Zagrebu; Mirjana Marasović: Šesterodijelni otvori na
      palači ex Ciprianis na Narodnom trgu u Splitu; Željko Peković:
      Konzervatorski zahvat na crkvi sv. Petra na otoku Šipanu s osvrtom na
      konstrukcijska rješenja kupola na crkvama južnodalmatinskog sloga; Ivan
     Srša
: Zidni oslik u Oršićevoj dvorskoj kapeli sv. Franje Ksaverskog u Gornjoj
     Stubici; Branko Matulić: Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnoj slici
     vanjskog lica sjevernoga zida kora splitske katedrale sv. Dujma; Mirela
     Ramljak Purgar
i Dora Kušan Špalj: Zbirka misnoga ruha Dijecezanskog
     muzeja Zagrebačke nadbiskupije - inventarizacija i zaštita; Višnja Bralić
     i Pavao Lerotić
: Restauratorski radovi na slikama Gaspara Dizianija u Završju; Zlatko Bielen: Konzervatorsko-restauratorski radovi na oltarnoj pali "sv. Mihael-arkandeo" ("Oslobođenje Osijeka od Turaka") iz župne crkve sv. Mihaela u osječkoj Tvrđi; Jadranka Baković: Izvješće o provedenim restauratorskim zahvatima na umjetninama sa zadarskog područja stradalim u tijeku Domovinskog rata; Vlaho Pustić: Izvješće o provedenim restauratorskim zahvatima na umjetninama s dubrovačkog područja stradalim u tijeku Domovinskog rata; Miloslav Sohr: Daruvar - povijesna gradska jezgra; Stanko Piplović: Izgradnja i održavanje svjetionika na istočnom Jadranu; Milan Kruhek i Zorislav Horvat: Cetin - spomenik hrvatske povijesti i fortifikacijskoga graditeljstva; Ivan Srša: Inventar iz župne crkve Marijina Uznesenja u Pakracu; Radoslav Tomić: In memoriam Davor Domančić; Vladimir Ukrainčik: In memoriam Andro Mohorovičić; Ferdinand Meder: In memoriam Emil Pohl; Vladimir Ukrainčik: In memoriam Dubravka Beritić; In memoriam Marijan Kolarič.
 

 
24-25/1998-1999.
 
      Spomenička baština u Hrvatskoj 1991-1999. Ratne štete i obnova
      Vladimir Ukrainčik i Božidar Uršić: Ratne štete na spomenicima
      kulture; Zorislav Horvat: Stanje katoličkih sakralnih građevina -
      spomenika kulture na Banovini nakon " Oluje" - kratak pregled;
      Zofia Mavar: Metodologija obnove zaštićenih povijesnih naselja
      stradalih u ratu; Žarko Španiček: Obnova ratom oštećenih spomenika
      u Slavoniji; Žarko Španiček: Obnova ratom oštećenoga tradicijskoga
      graditeljstva u istočnoj Hrvatskoj; Tomislav Petrinec, Mirjana Visin i
      Ksenija Petrić
: Obnova graditeljske baštine na području, djelovanja
      Konzervatorskog odjela u Zagrebu; Ksenija Petrić i Ana Mlinar:
      Obnova ruralnih naselja u Nacionalnom parku Plitvička jezera;
      Tomislav Petrinec: Rastoke - temeljne vrijednosti i osobitosti; Marinka
      Mužar
: Stradanja i obnova graditeljske baštine na području djelovanja
Konzervatorskog odjela u Karlovcu; Miljenko Domijan: Obnova graditeljske baštine na području djelovanja Konzervatorskog odjela u Zadru; Pavuša Vežić: Crno, crkva sv. Nikole - postupak pri obnovi povijesne građevine; Anastazija Mesić: Izvješće o provedenim konzervatorskim radovima na crkvi sv. Luke u Škabrnji; Ivo Šprljan: Obnova ratom oštećenih spomenika kulture na području Šibensko-kninske županije; Ivo Šprljan: Obnova pročelja gradske vijećnice u Šibeniku od posljedica ratnih razaranja; Anita Gamulin: Obnova u ratu stradalih spomenika kulture na području djelovanja Konzervatorskog odjela u Splitu; Maja Nodari, Željko Peković i Patricija Veramenta-Paviša: Obnova ratom oštećene kulturne baštine dubrovačkog područja; Zofia Mavar: Suradnja poljskih stručnjaka u obnovi naše razorene kulturne baštine; Lech Krzyzanowski: Obnova povijesnih crkava u Poljskoj nakon Drugoga svjetskog rata; Zofia Mavar: Dani europske baštine u Hrvatskoj.

 
 
22-23/1996-1997.
 
      Hrvoje Malinar: Trideseta obljetnica laboratorija za konzervatorska
      istraživanja restauratorskog zavoda Hrvatske; Anita Gamulin: Crkva
      Gospe od Anđela na tvrđavi Topani u Imotskom; Zvonimir Rukavina:
      O obnovi zagrebačke katedrale 1990-1997.; Branko Crnković: Kamen
      zagrebačke prvostolnice; Zorislav Horvat: Gradnja i pregradnja
      zapadnoga pročelja zagrebačke katedrale; Snješka Knežević: Povijest
      područja bivše Rudolfove vojarne i Trga Francuske republike u Zagrebu;
      Stanko Piplović: Program uređenja spomen groblja Sustipan u Splitu; Ivo
      Šprljan
: Plastično istaknute trake morta na šibenskim pročeljima; Zorislav
      Horvat
: Nove spoznaje o župnim crkvama u Kloštar Ivaniću, Križu i Dubravi;
      Hrvoje Malinar: Podzemne vode i kriptoklima arheološkog lokaliteta u
      podzemlju dubrovačke katedrale i Bunićeve poljane; Drago Miletić: Župna
      crkva Uznesenja B. D. Marije u Gori; Ivan Srša: Pročelja kuće Streicher u
osječkoj Tvrđi; Mario Fučić: Zašto baš dušik?; Anita Gamulin: Seminar o inventariziranju i dokumentiranju arhitektonske baštine održan u Engleskoj u rujnu 1996.; Silvija Nikšić: Engleski primjer zaštite kulturnog krajolika; Lana Križaj (pr.): CORE DATA INDEX - indeks osnovnih podataka za povijesne građevine ispomenike graditeljskog naslijeđa; Hrvoje Malinar: Prijedlog za obrazovanje stručnog kadra u konzervatorsko-restauratorskoj struci; Davor Domančić: Inmemoriam Cvito Fisković (1908-1996).

 
         
20-21/1994-1995.
  
      Drago Miletić i Marija Valjato Fabris: Kapela Sv. Jakova na Očuri;
      Ivan Srša: Pročelja župne crkve Blažene Djevice Marije u Remetincu
      kraj Novog Marofa; Teodora Kučinac: Projekti uređenja pročelja crkve
      Blažene Djevice Marije u Remetincu kraj Novog Marofa; Josip Velnić:
      Izvješće o radovima na osorskoj vijećnici od god. 1984. do 1993.;
      Stanko Piplović: Povijesno-prostorni razvitak tvrđave Klis; Biserka
      Dumbović Bilušić
: Vrednovanje prostornih činitelja u oblikovanju povijesne
      jezgre Samobora; Snješka Knežević: Trg Petra Preradovića i Trg Petra
     Svačića u Zagrebu; Arsen Duplančić: Prinos dokumentaciji urbanističkog
     razvitka Splita od 17. do 19. stoljeća; Ana Mlinar: Muzej na otvorenom
     Zaanse Schans kraj Amsterdama; Olga Nikolić: Školovanje konzervatora
     u Sjedinjenim Američkim Državama.
 
 
 

18-19/1992-1993.
 
      Ivan Srša: Svetište crkve Presvetoga Trojstva u Nedelišću;
      Anita Gamulin: Vrlička tvrđava Prozor; Jasna Bartoniček:
      Stari grad u Sisku; Sandra Lucić Vujičić: Primjer dopuštene
      rekonstrukcije na pluvijalu iz sredine 18. st.; Vlasta
      Želehovski i Antonina Srša
: Restauracija barokne kazule;
      Hrvoje Malinar: Uzroci propadanja kamena u šibenskoj katedrali; 
      Ivo Šprljan: Tipovi vratnica u šibenskim eksterijerima;
      Tomislav Petrinec: Grad Otočac - Pregled povijesno-urbanog 
      razvitka; Zorislav Horvat; Oštarije - Crkva Blažene Djevice Marije 
      od Čudesa; Jasminka Ćus Rukonić: Crkvica Sv. Ivana na Trgu
      Frana Petrisa u Cresu; Fedor Kritovac: Instalacije u
      urbanome prostoru; Alfons Huber: Može li se " objektivno pravilno" 
      restaurirati? Ivo Maroević: Povijesno istraživanje građevina (Uz knjigu G. Ulricha Grossmanna: "Einfiihrung in die historische Bauforschung"); Olga Maruševski i Marija Mirković: In memoriam Ivy Lentić-Kugli; Drago Miletić: In memoriam Nesto Orčić.
 

    


17/1991.
 
       Vladimir Ukrainčik: Kulturna baština i rat na tlu Hrvatske;
      Snješka Knežević: Britanski trg u Zagrebu; Stanko Piplović:
      Recentne preobrazbe prostora uz južno pročelje Dioklecijanove
      palače u Splitu; Mladen Obad-Šćitaroci i Bojana Obad-Šćitaroci:
      Povijesno-prostorna analiza perivoja dvorca Belec u Selnici; Ivo Babić:
      Trogirska barokna palača zvana Paitunova kuća; Željko Peković:
      Građevni razvoj zvonika franjevačke crkve u Dubrovniku; Ivo Šprljan:
      Proizvodi umjetničke obrade metala u eksterijerima Šibenika; Marijan
      Jurišić i Mario Orlić
: Antički brodolom kod otoka Šćedra; Kornelija
      Minichreiter
: Arheološka istraživanja na dijelu autoceste Slavonski
      Brod - Lipovac; Arsen Duplančić: Građa za poznavanje kliške tvrđave
     do početka 19. stoljeća; Zofia Mavar: Simpozij o kulturnom nasljeđu
     u Europi, Krakow 1991.
 

  16/1990.
 
      Pavuša Vežić: Rezultati istraživanja na prostoru Citadele
      u Zadru; Božica Valenčić i Tone Papić: Župna crkva sv.
      Petra i Pavla u Koški; Stanko Piplović: Prostorno-arhitektonska 
      revitalizacija parka Garagnin-Fanfogna u Trogiru; Mladen
      Obad-Šćitaroci
: Perivoj dvorca u Valpovu; Milan Kruhek i
      Zorislav Horvat
: Castrum Thersan et civitas Modrussa -
      povijesni i topografski pregled; Mirjana Marasović i Ivan
      Srša
: Srednjovjekovne drvene stropne konstrukcije u Splitu;
      IvanSrša: Istočno i južno pročelje zgrade Obrtne škole i
      Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu; Zofia Mavar:
      Konzervatorska dokumentacija i problemi suradnje na izradi
      planova prostornog uređenja; Hans-Georg Lippert: Novi
      identitet starih njemačkih gradova; Sofija Petricioli: O
zakladi Abegg u Riggisbergu kod Berna i o knjizi Mechtild Flury-Lemberg " Textil-Konservierung";
Pavuša Vežić: Uz knjigu Ive Petriciolija " Od Donata do Radovana".

 
 
14-15/1988-1989.
  
      Ivo Petricioli: Nagrada NIŠRO " Oslobođenje" povijesnoj jezgri Zadra
      - priznanje zadarskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture; Ivan Mirnik:
      Bakačeva kula, godina 1901.; Ivo Babić: Urbana poetika Splita - protiv
      purifikacija; Mladen Obad-Šćitaroci: Prilog definiranju povijesnih perivoja;
      Drago Miletić: Neki problemi izvođenja konzervatorsko-restauratorskih
      radova prigodom obnove Staroga Grada u Đurđevcu; Ivo Šprljan:
      Rekonstrukcija Male lođe u Šibeniku; Katarina Horvat-Levaj: Problemi
      interpolacija u nizu " sub varicos" na Pustijemi u Dubrovniku; Snješka
      Knežević
: Geneza Trga maršala Tita i " zelena potkova" u Zagrebu;
      Sabira Husedžinović: Kartografska dokumentacija Banjaluke 18. vijeka
      kao osnova za izučavanje njezina urbanog razvoja; Ivy Lentić-Kugli:
      Nekoliko planova i projekata zgrada javne namjene u Rijeci u drugoj
      polovici 18. stoljeća; Stanko Piplović: Fortifikacijski sustav Pule iz 19. st. - potreba detaljnijeg istraživanja i zaštite; Franko Oreb: Ostaci rimske villae rusticae u Blatskom polju na otoku Korčuli; Irena Radić: Arheološka istraživanja u podmorju istočnog Jadrana u tijeku 1988. godine; Tonko Maroević: In memoriam Milanu Prelogu; Joža Ladović: In memoriam Ani Deanović.
 

 
13/1987.
 
Stanko Piplović: Rad Ćirila Ivekovića u Dalmaciji; Alena Fazinić: O zaštiti i obnovi renesansne lože u Korčuli potkraj 19. i početkom 20. st.; Zdravko Blažeković: Restauracija orgulja G. B. Piaggija iz godine 1740. župnoj crkvi u Završju; Slavko Dakić: Mogućnosti zaštite prostornih vrijednosti u novim urbanističkim planovima Zagreba; Mladen Obad Šćitaroci: Valorizacija i zaštita perivoja uz dvorce Hrvatskoga zagorja; Mladen Obad Šćitaroci: Studija obnove perivoja uz dvorac Veliki Bukovac; Drago Miletić: Plemićki grad Okić; Marija Mirković: Zagrebačka franjevačka crkva na Kaptolu i njezino kulturno-povijesno značenje; Lelja Dobronić: O Medvedgradu; Franko Oreb: Dokumentacija o Saloni u naučnom arhivu Ejnara Dyggvea u Splitu; Arsen Duplančić: Popisi državnih zgrada u Splitu iz god. 1789. i 1804.; Olga Nikolić: " Jeunesse & Parimune" XI. međunarodni seminar o zaštiti graditeljskog nasljeđa, Neresheim, 18-25. rujna 1987.; Ivo Maroević: Zaštita povijesnih građevina. Bernard M. Feilden: " Conservation of Historic Buildings", Butteworths Scientific, 1982.; Ferdinand Meder: O sadašnjosti za budućnost zaštite. Ivo Maroević: Sadašnjost baštine, Zagreb 1986.; Marija Šegedin: " Studies in Conservation" 1986.; Zofia Mavar: " Ochrona Zabytkow" (1978-1986); Joža Ladović: In memoriam Rikardu Marasoviću (1913-1987).
 

 
12/1986.
  
Gabrijela Šaban: Dvadesetogodišnjica rada Restauratorskog Zavoda Hrvatske; Katalog radova Restauratorskog zavoda Hrvatske; Ivo Maroević: Ljubo Karaman u kontekstu suvremene teorije konzervatorstva; Pavuša Vežić: Starokršćanska arhitektura u Zadru i na zadarskom području; Zorislav Horvat: O izgledu srednjovjekovnog zida na primjerima nekih građevina u kontinentalnoj Hrvatskoj; Marija Mirković: Pokušaj rekonstrukcije ikonološkog programa Rangerovih fresaka u svetištu remetske crkve; Marija Planić-Lončarić: Kuća u Koprivnici; Franko Oreb: Arheološko-konzervatorski radovi u Solinu u 1981/2. g.; Josip Stošić: Sažeti prikaz istraživanja, nalaza i problema prezentacije pod katedralom i Bunićevom poljanom u Dubrovniku; Vladimir Marković: Izvještaj o istraživanjima u svetištu Dubrovačke katedrale; Marija Šegedin: Stuart Reming: " Termoluminiscencija u umjetnosti";Nevenka Bezić-Božanić: " Starohrvatska prosvjeta"; Goran Protić: " Vjesnik za historiju i arheologiju dalmatinsku".
 
 

10-11/1984-1985.
 
Franko Oreb: Počeci zaštite spomenika na otoku Korčuli; Milan Prelog: Bilješke uz radove na obnovi Dubrovnika; Dragan Elaković: Obnova povijesne jezgre Dubrovnika - multidisciplinarni izazov; Sonja Seferović: Kulturno-povijesna analiza - primarni proces u definiranju karaktera sanacijskih zahvata na spomenicima; Anđelko Badurina: Franjevački samostan u Rijeci dubrovačkoj - konzervatorska problematika pri saniranju posljedica potresa; Nada Grujić, Katarina Horvat i Ivan Tenšek - Pustijerna - pretpostavke za revitalizaciju; Marija Planić-Lončarić: O načinu korištenja nekih obnovljenih stambenih objekata u Dubrovniku; Marijana Gušić: Kurija Škaričevo; Vlado Ukrainčik: Izvještaj o provođenju Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine; Tomislav Marasović: Očuvanje i rehabilitacija mediteranskih povijesnih gradova i naselja; Zenon Hirsch: Gromobranska zaštita drvenih građevina spomeničke vrijednosti; Zenon Hirsch: Gromobranska zaštita drvenih sakralnih građevina spomeničke vrijednosti; Dubravko Penović i Hrvoje Malinar: Restauratorski radovi na lumbardskoj psefizmi i natpisu iz Starigrada na Hvaru; Ivo Maroević: Dvije nezaobilazne knjige o zaštiti kulturnog nasljeđa; Zdravko Živković: Prvi zajednički izvještaj o povijesnim središtima; Marija Šegedin: " Studies in Conservation" (1983., 1984. i 1985); Zofia Mavar: " Ochrona Zabytkow" (1971-1977); Gordana Sladoljev: Prikaz 15. broja časopisa " Kulturna baština"; Radoslav Tomić: " Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji", broj 25., 1985.; Miljenko Domijan: Orden rada sa zlatnim vijencem Vladi Ukrainčiku; Joža Ladović: In memoriam dr Anđeli Horvat; Ferdinand Meder: In memoriam Ladislavu Šabanu.
 
 
 
8-9/1982-1983.
 
Ivo Maroević: Prof. dr Milan Prelog - nagrada Saveza društava konzervatora Jugoslavije za 1983. (Obrazloženje prilikom dodjele nagrade u Prištini 18. 4. 1984.); Branko Lučić: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu u povodu 25. obljetnice; Stanko Piplović: Zaštita graditeljske baštine u prvom urbanističkom planu Splita; Iva Curk: Prikaz arheološke baštine u vremenu i prostoru kao pomoć pri zaštiti; Nada Križić: Kolekcionarstvo kao oblik zaštite kulturne baštine (Privatne zbirke grada Zagreba); Zofia Mavar: Prilog metodologiji rada na konzervatorskoj dokumentaciji za potrebe planova prostornog planiranja; Fedor Kritovac: Pristup elementima urbanog komunalnog opremanja u praksi zaštite urbanih ambijenata i objekata; Slavko Dakić: Prostorno-urbanistički aspekti zaštite narodne graditeljske baštine na području Zagreba; Ivo Babić: Prilog poznavanju povijesti grafičke dokumentacije salonitanskih spomenika; Anđela Horvat: Kip Madone od drva na Vinagori; Milan Kruhek: Stari đurđevački grad u sistemu granične obrane od 16. do 19. stoljeća; Ladislav Šaban: Spomeničke orgulje na području gornje Hrvatske; Milan Kruhek i Zorislav Horvat: Barilović-grad; Teodor Fiedler: Primjena daljinskog istraživanja pri restauraciji i rekonstrukciji objekata; Jonatan Pleško: Metoda dobivanja geometrijskih informacija iz fotografije; Aleksandra Faber: Topografska zapažanja i otkrivanja naselja prethistorijskog doba (Uz studiju daljinskih snimanja); Goran Nikšić: Rekonstrukcija krovišta župske crkve sv. Jelene u Škripu; Sena Sekulić: Prilog edukaciji stručnjaka za zaštitu graditeljskog nasljeđa; Milka Čanak-Medić i Vlado Ukrainčik: In memoriam Vladi Mađariću; Vladimir Maleković: In memoriam Zdenki Munk.
 
  

6-7/1980-1981.
 
Radovan Ivančević: Prof. dr Milan Prelog - Nagrada za životno djelo; Anđela Horvat: O Ljubi Karamanu - konzervatoru; Anđela Horvat: O djelovanju konzervatorske službe u Zagrebu III (1923-1941); Sofija Petricioli: Deset godina rada na hidroarheološkom nalazu kod Gnalića; Pavuša Vežić: Obnova palače Grisogono u Zadru; Jasna Jeličić i Goran Nikšić: Konzervacija ranokršćanske crkve u Ublima na Lastovu; Vlasta Begović: Tvrđava u Slavonskom Brodu - Studija sistema navodnjavanja opkopa tvrđave u sklopu izrade projekta revita1izacije; Deša Diana i Stanka Machiedo: Prilog poznavanju samostanskog sklopa svete Marije de Taurello u Splitu; Zorislav Horvat: Gotička kula varaždinskog Starog grada; Marija Planić-Lončarić: Neki primjeri stambene arhitekture XVII. i XVIII. st. izgrađeni na prostoru srednjovjekovne parcelacije naselja Dubrovačke Republike; Dinka Alaupović-Gjeldum: Prilog poznavalnju vodenica u Dalmaciji; Cvito Fisković: O trogirskim mlinicama u povodu njihove namjene; Dasen Vrsalović: Neki primjeri gradnje antičkih lučkih objekata u podmorju istočnog Jadrana; Josip Šmic: Zaštitno iskopavanje prethistorijske gradine u Janjini; Smiljan Gluščević: Nekoliko napomena o zaštiti keramike izvađene iz mora; Hrvoje Malinar: Novi prilog proučavanju vlage u arhitektonskim spomenicima kulture; Marijan Orlić: In memoriam Dr. Dasen Vrsalović.


  
4-5/1978-1979.

Priznanja
Joža Ladović: Priznanje za životno djelo Anđeli Horvat; Sena Gvozdanović: Andre Mohorovičić - nagrada za životno djelo; Branka Vikić i Milan Balić: Nagrada za životno djelo Danici Pinterović.
Anđela Horvat: O djelovanju "Povjerenstva" za čuvanje spomenika u Zagrebu (1914-1923); Zdenko Šenoa: Branko Šenoa i zaštita spomenika; Ivo Maroević: Održavanje spomenika kulture; Milan Prelog: Uz problematiku vrednovanja i revitalizacije povijesnih središta; Milan Kruhek: Prvi graditelji Karlovca i graditeljska aktivnost Martina Gambona; Marijana Gušić: Selo Kumrovec - povijesni spomenik; Mira Ilijanić i Marija Mirković: Prilog dokumentaciji o građevnoj povijesti osječke Tvrđe na prijelazu sedamnaestog u osamnaesto stoljeće; Vlastimir Kusik: Spomenička i funkcionalna obnova Krunske utvrde osječke Tvrđe; Branko Lučić: O projektu za rekonstrukciju " Ilirske dvorane" u Zagrebu; Zvonko Bojčić: Problemi konzervacije i prezentacije rimskih termi u Vinkovcima; Alenka Sabljak i Pavusa Vežić: Obnova kuće Nassis u Zadru; Stanka Machiedo: Rekonstrukcija i adaptacija kule u J Marini; Stanka Machiedo i Deša Diana: O jednom konzervatorskom zahvatu u Kaštel Gomilici; Marin Zaninović: Popravak kule " Tor" kod Jelse; Hrvoje Malinar: Faksimiliranje i konzerviranje Godečajevog nadvratnika iz crkve sv. Križa u Ninu; Franko Oreb i Mate Zekan: Zaštitno iskopavanje srednjovjekovne nekropole oko crkve sv. Petra u Muću Gornjem; Marija Planić-Lončarić: Pregradnja na prostorima stambenih zona naselja na području Dubrovačke republike; Ivy Lentić-Kugli: Drveni mostovi kod Karlovca i Varaždina; Drago Miletić: Istraživanje Starog grada u Hrvatskoj Kostajnici; Milan Ivanišević: Crkva sv. Leona u Trogiru; Zorislav Horvat: Upotreba " mačka" u srednjovjekovnoj gradnji; Duško Kečkemet: Rušenje Komunalne i Kneževe palače u Splitu; Mirjana Peršić: Djela obrađenog metala u sakralnim objektima Istre i problemi njihove zaštite; Vladimir Sokol: Istraživanje i zaštita srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika pomoću kompjutora; Ivan Mirnik: Thesaurus u teoriji i praksi; Erika Piffl: Vjenčaonica u Novom dvoru u Čakovcu.
Saniranje crkve sv. Marije na Škrilinama u Bermu
Gabrijela Šaban: Saniranje crkve 1972-1977.; Josip Velnić: Saniranje južnog zida u 1977. god.
Dubravka Beritić: Potres u Dubrovniku 1979. godine; Tomislav Marasović: Postdiplomski studij zaštite i revitalizacije građevinskog nasljeđa u Splitu.
Stručni skupovi
Ivo Maroević: 29. godišnje savjetovanje udruženja "Arbeitskreis fur Hausforschung", Zagreb, 28. 8. - 1. 9. 1978.; Silvije Novak: 5. trijenalno savjetovanje ICOM-ova komiteta za konzerviranje, Zagreb, 1.-8. 10. 1978.
Iz stručne literature
Milan Kruhek : Sigurnost u muzejima - izdanje ICCOM, Paris, 1977.; Zofia Mavar: " Ochrona zabytkow", br. 1-2 (116-117), XXX, Warszawa, 1977.
In memoriam
Zvonimir Vrkljan: Prof. Alfred Albini; Anđelko Badurina: Dr Dragutin Kniewald; Kniewaldov opis prijenosa Bašćanske ploče.

 
          
2-3/1976-1977.
 
Davor Domančić: Nagrada AVNOJ-a za 1977. godinu akademiku Cvitu Fiskoviću; Anđela Horvat: O djelovanju Zemaljskog povjerenstva za očuvanje umjetnih i historičkih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u Zagrebu od 1910-1914.; Duško Kečkemet: Projekt arh. Vicka Andrića za uređenje pročelja i podruma Dioklecijanove palače; Tomislav Marasović i Franko Oreb: Obrada graditeljskog nasljeđa u okviru projekta "Splitski poluotok" (program za provedbeni urbanistički plan); Vladimir Bedenko: Urbanistička prošlost Stare Gradiške; Drago Miletlić i Vinko Strkalj: Arheološka istraživanja u lađama crkve sv. Marije u Zadru; Marija Planić-Lončarić: Srednjovjekovni tipski stambeni objekti u naseljima na području Dubrovačke republike; Vladimir Sokol: Tri nadgrobna spomenika s natpisima na bosančici; Ivo Maroević: Istraživanja slojevitosti arhitekture u crkvi sv. Marije Snježne u Kamenskom.
Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki
Đurđica Cvitanović: Dokumentacija građevnih faza i slojevitosti slikarstva; Branko Lučić: Idealna rekonstrukcija kapele (XII i XIII st.); Emil Pohl: Konzervatorski zahvat na sjevernoj stijeni kapele. Drago Miletić: Istraživanja pročelja stare gradske vijećnice u Zagrebu; Sanja Borčić: Kula u Umagu - od zaštitnih radova do revitalizacije; Alenka Sabljak: Izvještaj o konzervatorskim radovima na Kaštelu u Benkovcu; Hrvoje Malinar: Restauriranje kamenih spomenika Zadra s naročitim osvrtom na Krsni zdenac sv. Stošije; Radmila Androić: Krunska utvrda u Osijeku (Informacija o podlozi za novu namjenu kompleksa); Erika Piffl: Obnova fontane Hermanna Bollée na Zrinjevcu u Zagrebu; Nevenka Antonov: Uloga i perspektiva tankoslojne kromatografije u analizi veziva slikanog sloja; Ivo Maroević: Dokumentiranje graditeljskog nasljeđa; Stjepan Gunjača: Otvaranje Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu; Sena Sekulić-Gvozdanović: Konzervatorstvo američkog Istoka; Željko Filipec: Marija Baltić - In memoriam. 


    
1/1975.
 
Uvod
Branko Lučić: Restauratorski zavod Hrvatske. Razvoj i radovi od osnutka do godine 1975.; Cvito Fisković: O zaštiti solinskih spomenika početkom XIX stoljeća; Tomislav Premerl: Zaštita spomenika arhitekture i odnos prema kulturnom nasljeđu; Ana Deanović: Odgovornost namjene i načini prezentiranja utvrda; Ivo Maroević: Prilog teoriji dokumentacije radova na spomenicima kulture (Principi i metode); Zorislav Horvat: O nekim osobinama prozora gotičkih sakralnih objekata u kontinentalnoj Hrvatskoj; Franko Oreb: Zaštita pučkog predgrađa Veli Varoš u Splitu; Dasen Vrsalović: Problemi daljnjih arheoloških istraživanja, mjere zaštite i način predočavanja starohrvatskih spomenika u Solinu; Zlata Jeras-Pohl: Obnova kapitula benediktinskog samostana sv. Marije u Zadru; Ivo Petricioli i Pavuša Vežić: Izvještaj o istraživanju i konzervaciji ostataka bazilike sv Tome u Zadru; Branko Lučić: Obnova Sorkočevićeva ljetnikovca u Rijeci Dubrovačkoj; Ivo Maroević i Ljerka Smailagić: Konzervatorski radovi u crkvi sv. Marije Snježne u Belcu; Prilog I: Opis nove župne crkve blažene Djevice Marije u Belcu g. 1758.; Prilog II: Dokumentacija o crkvi sv. Marije Snježne u Belcu; Prilog III: Izvještaj o analizama uzoraka pigmenata sa zidnih slika u crkvi sv. Marije Snježne u Belcu; Prilog IV: Kemijska, mineraloško petrografska i rendgenska analiza žbuke No 450; Gabrijela Šaban: Obnova zgrada br. 48 i 50 u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu; Cvito Fisković: Candelara, Dorffmeister i Pollastrini restaurirani na Orebićima; Filip Dobrošević: Restauracija Candelarine i Pollastrinijeve platnene slike na Orebićima; Alma Orlić: Otkrivanje Bogorodice s djetetom iz XIII stoljeća iz Zadra; Ladislav Šaban: Evidencija orgulja u Hrvatskoj; Sefik Bešlagić: Stećci u okolini Šibenika; Mira Ilijanić i Marija Mirković: Prilog dokumentaciji tvrđave Slavonski Brod; Đurđica Cvitanović: Dokumentaciona građa isusovačke arhitekture u sjevernoj Hrvatskoj i Sloveniji; Ivo Maroević: Sa studijskog boravka u Nizozemskoj; Nada Aleksić: U spomen inž. arh. Greti Jurišić; Pavuša Vežić: U sjećanje profesoru Kseniji Radulić.