Nagrađeni autori i dramski tekstovi za 2014.

Obrazloženje Nagrade za dramsko djelo "Marin Držić" za 2014.
 

     Na natječaj je prijavljeno 36 dramskih tekstova širokog raspona kvalitete, a gledano tematski, ovogodišnja konkurencija je pokazala zaokupljenost socijalnom tematikom uglavnom smještenom u obiteljsko okružje kojom se analizira materijalno i duhovno siromaštvo ne samo recentnoga trenutka već i povijesno udaljenih kronotopa.

     Stručno povjerenstvo u sastavu Mario Kovač, Helena Sablić-Tomić i Jelena Miholjević dobili su i ove godine dramske tekstove pod šiframa ne znajući autore pojedinih djela. U većini njih prepoznaju se sljedeći tematski poticaji: kronika ljudskoga iskustva koje je posljedica borbe s oporom svakodnevicom koju ona ostavlja na pojedinca ne baš svjesnoga svojega identiteta; spoznavanje sebe sama kroz povijest i ideologiju, u obitelji i društvu, kao i kroz likove koji tragaju za onim prikrivenim, prešućenim, zaboravljenim; aktivan odnos (duhovit, humoran, ironičan) prema zbilji koji puni ladicu tvrde stvarnosne proze iz koje „pršti život“; ispisivanje tamnog osjećaja socijalne neizvjesnosti koja je dio stvarnosti u globalnom svijetu kojeg prožimlju potisnuti problemi.

1. nagrada – Tomislav Zajec: Ono što nedostaje
    Riječ je o suptilno napisanoj intimističkoj drami koja u svom tematskom fokusu slijedi više priča (između ostaloga i onu o homoseksualnoj ljubavi) koje često dovode do obiteljskih trauma. Rastakanja obitelji i propitivanje funkcioniranje iste u ekonomski nesigurnim te moralno upitnim vremenima navelo je autora da svjesno razbije linearnost radnje dodatno podcrtavajući minuciozno stvorenu atmosferu nesigurnosti i ranjivosti svojih likova. Oblikuje se pri tome suptilna mreža odnosa i emocija među likovima na način koji je izazovan za sva moguća buduća glumačka uprizorenja teksta.

2. nagrada: Ružica Aščić:  Košnice
    Poetski i vješto napisana drama prepuna fino nijansirane čežnje, intimizma i lirike koja se na nekim mjestima zgušnjava između sanjarije, samorazumijevanja i samotumačenja ukazujući pri tome na posljedice račvanja ženskih glasova koje se kreće krhkom amplitudom napetosti između opjevane ljubavi i tranzicije, između nježne i zrelije životne dobi. Jezični minimalizam otvara glumcima prostor zahtjevne poetične interpretacije. Krećući se prostorima stvarnosti njezin autor/ica propituje i načine predstavljanja intimnoga u tekstu, ali i prezentaciju vlastite slike u brojnim odnosima koji ga određuju. Ovaj dramski tekst stoga nudi dojmljiv zapis o jednom trenutku međusobnog odnosa često puta generacijski udaljenih osoba. U njemu se razvija jedna situacija, opisuje jedan prizor, prikazuje jedan osjet. 

3. nagradu ravnopravno dijele:
    Denis Peričić i Anita Peričić: Hiperborealni konj
    Drama epske širine koja precizno rekonstruira opskurni događaj iz austro-ugarske povijesti u kojoj je čitav niz "manjih" likova predstavljen točnim detaljima. Tekst ne teži biti povijesno vjerodostojan, ali je povijesni predložak iskorišten kao metafora potrage za novim, za promjenom, za svijetom u kojem bi ljudi bili drugačiji. Posebice je autor vodio računa o jeziku kojim likovi govore pa drama donosi dobro stilizirane i motivirane dijaloge. Svaki pojedini lik postaje poticaj za rasvjetljavanje znakova povijesnog ili socijalnog svakodnevlja kojim autor pokušava razumjeti identitet u njegovoj dvostrukosti, onoj koja osigurava cjelovitost osobe u vertikali vremena, ali i onoj u horizontali društvenih odnosa.

    Ivan Vidić: Noćni život
    Drama je ironičan prikaz mladenačkog buntovništva pisan s odmakom autsajdera koji se ne osjeća pripadnikom niti jedne generacije. Ova dinamična drama temeljena na situacijama i odnosima prepunim iznenađenja poput skalpela zasijeca u mnoge neuralgične točke našeg sustava. To je tekst koji grabi sadašnji trenutak prepun besmisla, korupcije i raskalašenosti čineći to izrazito duhovito, ludički i lucidno. Njegov autor/ica se s pravom pita je li ikakav razuman otpor ludilu oko nas moguć. Inteligentnom satirom, preplitanjem različitih muških i ženskih perspektiva, sažeto, fokusirano, informacijski kondenzirano i stilski pročišćeno prate se tipovi osobnih obračuna s demonima svakodnevice.

    Uz gore navedene nagrađene drame, Povjerenstvo kao potencijalna kazališna uprizorenja toplo preporuča i sljedeće drame koje su bile u užem izboru te posjeduju sve, a prvenstveno umjetničke, kvalitete koje se očekuju od djela na ovoj razini:

1. Elvis Bošnjak: Kašeta brokava
2. Stjepan Nino Škrabe: U plavom podrumu
3. Beatrica Kurbel: Pravi igračI. NAGRADA:
Tomislav Zajec: Ono što nedostaje

II. NAGRADA:
Ružica Aščić: Košnice


III. NAGRADA – ravnopravno dijele:
Denis Peričić i Anita Peričić: Hiperborealni konj
Ivan Vidić: Noćni život

Pohvala:
Elvis Bošnjak: Kašeta brokava
Stjepan Nino Škrabe: U plavom podrumu
Beatrica Kurbel: Pravi igrač