Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)Članovi Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti:


predsjednik Vijeća Miran Hajoš, članovi: dr. sc. Martina Petranović, red. prof. dr. art. Robert Raponja, Ivica Pucar i red. prof. art. Joško Ševo.