Obavijest umjetničkim organizacijama

Sukladno članku 19. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/9644/96) Ministarstvo kulture obavlja nadzor nad radom umjetničkih organizacija, te vam skrećemo pozornost da poslovanje i upravljanje umjetničke organizacije uskladite sa Zakonom o kazalištima.

Člankom 49. Zakona o kazalištima (NN 71/06) propisano je da zaposlenici javnog kazališta ili javne kazališne družine sa ugovorom o radu zaključenim na dulje od godine dana, ne mogu biti osnivači ni ravnatelji privatnog kazališta.

Osoba koja je osnivač ili ravnatelj privatnog kazališta ili privatne kazališne družine, ako se zaposli u javnom kazalištu na dulje od godine dana, dužna je u roku od 15 dana odreći se prava upravljanja ili prenijeti na drugu osobu svoj osnivački udio u privatnom kazalištu.

Ujedno podsjećamo da su osnivači umjetničke organizacije, sukladno članku 17. Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, dužni Ministarstvu kulture prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju umjetničke organizacije i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika u umjetničkoj organizaciji.