Autori i dramski tekstovi prijavljeni za Nagradu "Marin Držić" za 2015.

PRIJAVLJENI AUTORI  I DRAMSKA DJELA

1.Ružica Aščić: Dragi mrtvi (drama)
2.Jadranka Bargh: Bogovi u izbjeglištvu
3.Zoran Brajević: P.R.
4.Željko Funda: Lepoglava      
5.Valentina Galijatović: Supermjesec
6.Ivana Gudelj: Pod istim krovom
7.Hrvoje Hitrec: Ban Josip Jelačić (povijesna drama)
8.Mislav Hudoletnjak: Pomrčina solsticija
9.Suzana Hunjak: Pleteničari
10.Gordana Ilić: Prozor (iliti Djevojčica sa žigicama)  
11.Toni Jurčić: Totentanz
12.Vivien Karlović: Smokva
13.Leo Katunarić: Balkan/Bataclan
14.Lucija Klarić: Put u zaborav
15.Beatrica Kurbel: Ovdje je uvijek dosadno
16.Slaven Kustura: Najbolje je kad je čovjek zdrav (komedija)
17.Pero Kvesić: Anđeli na paučini
18.Bruno Margetić: Psa vodič
19.Ivor Martinić: Dobro je dok umiremo po redu
20.Dr. sci. Berezina Matoković: Za vidila (u smiraj)
21.Katarina Mažuran Jurešić: Kronika provincijske knjižare
22.Nina Mitrović: Igra
23.Magdalena Mrčela: Jezič(i)na barijera
24.Vedrana Grisogono Nemeš: Teroristi i finalisti (farsa u pet činova)
25.Marijana Nola: Miljenko i Dobrila (mjuzikl)
26.Mirjana Ojdanić Dragaš: Sitne duše (SF tragikomedija)
27.Zoran Oroz: Ljubomorni otac
28.Alojz Pavlović: Cicati život (drama)
29.Eduard Pavlović: Marin u bolnici
30.Denis Peričić i Anita Peričić: Tesla, Twain & Satan
31.Toni Perković: Trinaesti dvanaestog
32.Vlatko Perković: Pustinja
33.Dino Pešut: Veliki hotel Bezdan (trilogija)
34.Damir Petričević: Andrijin križ
35.Sanja Porobija: Zašto da išta mijenjam?
36.Zorica Radaković: Čekanje
37.Igor Suljagić: Ljetna bura
38.Nikola Šimić: Stižu tašti tati, a prolaze nam sati…
39.Ivana Šojat: Agregatna stanja
40.Davor Špišić: Na gumama su…
41.Mirela Šplajt: Brak na papiru                      
42.Tatjana Šuput Raponja: Srećkovići (komedija)
43.Dorotea Šušak: Neka naša bolna lica
44.Milko Valent: Nina Horvat
45.Una Vizek: Nema života na Marsu
46.Luka Vlašić: Ništa novo
47.Borna Vujčić: Uhljeb (kazališna komedija)
48.Dina Vukelić: Preko puta
49.Ivana Vuković: Otok
50.Damir Zlatar Frey: Jure Grando