Autori i dramski tekstovi prijavljeni za Nagradu "Marin Držić" za 2013.

PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA NAGRADU ZA DRAMSKO DJELO
MARIN DRŽIĆ ZA 2013.


 
Ružica Aščić:                     „U meni raste“
Snježana Babić Višnjić:   „Otmica“
Josipa Bašić:                     „Program stručnog osposobljavanja“
Elvis Bošnjak:                    „Rebro“
Siniša Brajčić:                    „Dežgracija“
Božica Brkan:                     „Šnajderaj“
Amir Bukvić:                        „Nesporazum“
Stipe Bulić:                          „Kapelica sv Ante“ (monodrama)
Franjo Cimerman:             „Cekarijada“
Branko Debeljak/               „Feniks-divan dan“
Janko Debeljak
Vjekoslav Domini:              „Investitor“ (komedija u dva čina)
Josipa Dragičević:              „Nacrt“
Josip Ergović:                      „Bizarna pasija“
Josipa Franjić Radulović: „Stepenice iza zavjese“
Željko Funda:                      „Zvjezdarije“
Valentina Galijatović:         „Kod Peregrinovih“
Kristina Gavran:                  „Mamutica“ (komedija u trinaest nesretnih prizora)
Miro Gavran:                        „Byron u Veneciji“ (melodrama)
Dora Golub:                         „Preljubi“
Marina Gynt                          „Poredak“
Nina Horvat:                         „Do posljednje kapi krvi“
Suzana Hunjak:                   „Slavonija u četiri žene“
Dorta Jagić:                         „Imaginarni prijatelj“
Damir Karakaš:                  „Avijatičari“
Kristina Kegljen:                 „Južina“
Ljubomir Kerekeš:             „Ljubaf“ (komedija)
Tanja Kirhmajer:                „Čovjek koji nije imao gdje parkirati“
Igor Knižek:                         „Štorija o vitru, šoldima i Ivki“
Mladen Kopjar:                   „Slobodni izbori“
Zlatko Krilić:                        „Labuđi pjev“ (dramska etida u jednom činu)
Bruno Margetić:                  „Salon 51“
Damir Markovina:               „Tukolovka“
Tea Matanović:                    „Zaboravljena“
Luka Mavretić:                     „Na vratima Karmen“
Zdenko Mesarić:                 „Da, sjećam se“ (monodrama)
Hrvoje Milić:                         „Zaboravljeni životi“ (drama u tri čina)
Josip Mlakić:                       „Imena višnje“
Davor Mojaš:                       „Gospođe“
Filip Nola:                            „Tri iks i ja“
Slobodan Novak:               „Sudsvita“(kronika u 15 prizora)
Denis Peričić:                    „Kali Yuga“ (po)ratna igra u pet prizora i jednom 
                                               besprizoru“
Dino Pešut:                         „(Pret)posljednja panda ili statika“
Luka Posarić:                     „Mi smo bili prvi“
Kristina Posilović:              „Žena ne Žena“
Slobodan Prosperov
Novak:                                  „Mozartov sin“ (dokumentarna fantazija u 11 prizora)
Ivor Radmilović Pavlek:     „Hodači i Spavači“
Branko Ružić:                      „Sasvim obična obitelj“
Jasna Sinković Andres:     „Livada“
Lana Šarić:                           „Drama“ (talk show)
Silvija Šesto:                        „Suha riža“
Ljiljana Šešelja:                  „Srce hrvatskog Jadrana“
Nikola Šimić Tonin:            „Moj otac muž moje žene“ (farsa (jednočinka))  
Boris Škifić:                         „Močvara, livada, svejedno“ (drama s prologom, u četiri
                                                kata i petom činu)
Davor Špišić:                       „Nulti sat“
Karmela Špoljarić:             „Između“
Tatjana Šuput Raponja:    „Kormilo“
Radovan Toljanić:              „Baka pliva kraul“ (mirakul iz uredskog života)
Una Vizek:                            „Posljednji Hrvati“
Luka Vlašić:                         „U lusteru“
Marina Vujčić:                      „Umri ženski“ (tiha drama)
Dina Vukelić:                       „Gomilanje ili Kako isprazniti prostor“
Hrvoje Zalar:                        „Dječak koji je rekao: „Car je gol“