Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2015. godinu (Rok: 19.02.2016.)

Na temelju odredbe točke 5. Odluke o „Nagradi Iso Velikanović“ („Narodne novine“, broj 82/05) Odbor „Nagrade Iso Velikanović“ raspisuje  Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2015. godinu


1. „Nagrada Iso Velikanović“ dodjeljuje se kao nagrada Ministarstva kulture za najbolja ostvarenja u području prevodilaštva u Republici Hrvatskoj.

2. Nagrada se dodjeljuje kao:
2.1. godišnja nagrada za najbolji prijevod književnoga djela objavljen u protekloj godini
2.2. godišnja nagrada za najbolji prvi prijevod književnoga djela prevoditelja/prevoditeljice do 35. godine starosti objavljen u protekloj godini
2.3. nagrada za životno djelo istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevoditeljskim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

3. Prijedloge za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog za svakoga kandidata treba sadržavati:

1. biografiju i bibliografiju kandidata
2. stručnu recenziju prijevoda i primjerak knjige ako se kandidat predlaže za godišnje nagrade ili obrazloženje uz napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo.

Prijedlozi se dostavljaju Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2, Odboru „Nagrade Iso Velikanović“, do 19. veljače 2016.
Zagreb, 19. siječnja 2016.