Javni poziv za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća (Rok: 12.5.2016.)

     Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15), ministar kulture objavljuje 
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća
 
 
     Pozivaju se muzejske strukovne udruge, muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća. Ovo Vijeće je savjetodavno tijelo pri Ministarstvu kulture koje razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, predlaže mjere za poticanje njezinog razvitka i unapređivanja, obavlja poslove predviđene Zakonom o muzejima i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministar kulture.

     Za predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti muzejski stručnjaci.

     Pisani i obrazloženi prijedlozi osoba za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,

s naznakom: „Prijava kandidata za predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća“.
 


Objava, 12.4.2016.