Javni poziv za predlaganje članova Kulturnih vijeća (Rok: 17.6.2016.)

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministar kulture upućuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnih vijeća
 
 
     Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnih vijeća pri Ministarstvu kulture s područja kulture i umjetnosti kojima se bave, a to su:
 
- Vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,
- Vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,
- Vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost,
- Vijeće za vizualne umjetnosti,
- Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju.
 
     Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.
 
     Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

     Ministarstvo kulture
     Runjaninova 2
     10 000 Zagreb,
     s naznakom: „Prijava kandidata za člana kulturnog vijeća Ministarstva kulture“.
 
 
                                                                                          
                                                                                  M I N I S T A R
                                                                       dr. sc. Zlatko HasanbegovićObjava, 18.5.2016.