Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva u 2015. godini (Rok: 20.7.2016.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16), a u svrhu poticanja i promicanja hrvatskog književnog stvaralaštva objavljuje
 


Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva u 2015. godini
 
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori, izdavači te druge fizičke i pravne osobe s prijedlogom djela, čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2015. godine. Svaki predlagatelj može prijaviti neograničen broj djela neovisno o njihovoj tematici. Djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora.
 
 II.
Prijavljena djela ocijenit će posebno formirano Stručno povjerenstvo, koje imenuje ministar kulture, rukovodeći se najvišim umjetničkim kriterijima i standardima struke te uputiti prijedlog ministru kulture koji će donijeti odluku o dodjeli stimulacija.
 
III.
 Dodijelit će se ukupno 20 stimulacija u sljedećim kategorijama:

• knjiga proze (roman, knjiga priča, esej)
• zbirka poezije
• knjiga za djecu i mlade
 
Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto koji se dodjeljuje autoru odabranog djela. Jednom autoru može se putem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna stimulacija godišnje.
 
IV.
Djela, koja se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u 4 primjerka  Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2 s napomenom: Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva za 2015. godinu te s obaveznom naznakom kategorije za koju se djelo prijavljuje. Uz prijedlog treba obvezno dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona predlagatelja.
 
 V.
Primjerci djela pristiglih na Javni poziv neće se vraćati podnositeljima.

VI.
Rok za podnošenje prijava je od dana objave Javnoga poziva do 20. srpnja 2016. godine.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Zagreb,  30. lipnja 2016.