KONFERENCIJA: Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika

Slika /arhiva/Foto_2019/Konferencija Dubrovnik 2020. 750x500 hrv.jpg
ENGLISHFostering European Cooperation for Cultural Heritage at Risk

    
     27. i 28. veljače 2020. godine

   


  >>> Otvorena konferencija "Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika" u Dubrovniku​  >>> Održani paneli prvoga dana stručne konferencije „Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika“​  >>> Održana završna rasprava konferencije „Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika“​

 

Konferencija

Jačanje europske suradnje za zaštitu kulturne baštine od rizika


Suočeni s promjenama koje imaju sve jači utjecaj na cjelokupni život pojedinaca i društva, pa tako i na kulturnu baštinu uslijed prirodnih katastrofa, kao i opasnosti koje su rezultat ljudskog djelovanja te neminovnih klimatskih promjena, svjesni smo potrebe usmjeravanja napora prema osnaživanju mehanizama upravljanja rizicima u području kulturne baštine, kako materijalne, tako i nematerijalne.

Svijest o ugroženosti kulturne baštine dodatno je potaknuta recentnim stradanjima kulturnih spomenika i mjesta što je dovelo do preispitivanja spremnosti na djelovanje u izvanrednim okolnostima te potrebe jačanja europske suradnje kako bi se smanjili štetni utjecaji, prvenstveno boljom uspostavom planova upravljanja rizicima u sinergiji s planiranim politikama, mjerama zaštite i primjenom dobrih praksi radi što učinkovitije prevencije te pravovremenih i profesionalnih reakcija.

K tome, u upravljanju rizicima u području kulturne baštine neizostavno je suradničko odlučivanje koje čini temelj dobrog upravljanja kulturnom baštinom te ujedno ima izravan utjecaj na kvalitativne principe intervencija na kulturnoj baštini i smanjenje negativnih učinaka, od čega društvo može imati i kulturne i ekonomske koristi.

Teme panela              
Odabrana tema konferencije omogućuje raspravu na stručnoj teorijskoj razini o metodologiji ispitivanja i procjene svih vrsta rizika radi lakšeg donošenja odluka o očuvanju i korištenju kulturne baštine te optimalnog korištenja resursa.
Teme panela bit će fokusirane na raspravu o metodama identifikacije, analize i određivanja prioriteta rizika kulturne baštine te posebice boljeg razumijevanja potencijalnih rizika, važnosti monitoringa, procesa prilagodbi, kao i brzi oporavak od ugroza te održivog očuvanja nakon obnove te prepoznavanja mogućnosti koje pruža participativno upravljanje kroz poticanje suradnje svih dionika u procesu upravljanja rizicima.