Izložba "Suvremeno hrvatsko kiparstvo"

Tragom pozitivnih iskustava prijema izložbe „Suvremeni hrvatski crtež“, koja je svjetskoj kulturnoj javnosti ponudila pregled različitih poetika ovog likovnog izraza, Ministarstvo kulture RH je pokrenulo inicijativu za pripremanjem reprezentativne izložbe suvremenog kiparstva u Hrvatskoj. Izložba je zamišljena tako da svaki kipar, ukupno njih sedamnaest, bude predstavljen s tri skulpture, čime bi izložba objedinjavala sveukupno pedeset i jedan rad. U odabiru kustosice Jasminke Poklečki Stošić izložbu čine djela kipara pretežito srednje generacije: Petar Barišić, Marina Bauer, Peruško Bogdanić, Slavomir Drinković, Vladimir Gašparić Gapa, Kažimir Hraste, Ljubo de Karina, Alem Korkut, Kuzma Kovačić, Siniša Majkus, Božica Matasić, Damir Mataušić, Matko Mijić, Dalibor Stošić i Mirko Zrinšćak, te radovi dvoje umjetnika starije  generacije izrazitog vitaliteta i kreativne slobode, Ivana Kožarića i Marije Ujević-Galetović.
 
Riječ je redom o umjetnicima originalnog i snažnog izraza definiranog u hrvatskoj kiparskoj tradiciji. U svojim radovima oni su zadržali izvorno i jezgrovito podsjećanje na vlastite zavičaje, ali su pritom usvojili i bogato hrvatsko i europsko umjetničko nasljeđe.
Jednako tako, svi navedeni umjetnici prepoznatljive su osobnosti u aktualnom trenutku hrvatskoga kiparstva. Prva izložba u nizu otvorena je početkom svibnja 2009. godine u Beču, potom u Berlinu, slijedili su Bratislava i Zagreb.
 
Autori zastupljeni na izložbi posjeduju bogate umjetničke biografije: tijekom svojih karijera više puta su izlagali ne samo u prestižnim hrvatskim muzejima i galerijama, već i u inozemstvu, a djela im se nalaze u hrvatskim i inozemnim muzejima i privatnim kolekcijama. Također, dobitnici su značajnih umjetničkih priznanja u zemlji i inozemstvu, a njihovi radovi postavljeni su u mnoge javne prostore određujući njihov karakter i sklad cjeline.
 
Visokom razinom kvalitete odabranih radova, izložba je u 2009. potaknula interes zahtjevne europske likovne kritike i publike za suvremenu likovnu scenu u Hrvatskoj. Tijekom 2010. planira se njeno predstavljanje u Trstu, Ljubljani, Pečuhu – Europski grad kulture 2010., te Luxembourgu.