Susret u vrtovima / Rendez-vous aux jardins u 2022. godini

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Po četvrti put u Hrvatskoj  održana je manifestacija Susret u vrtovima /Rendez-vous aux jardins čija je tema ove godine bila Vrtovi i klimatske promjene.

U koordinaciji Ministarstva kulture i medija RH te u suradnji s Konzervatorskim odjelima u Varaždinu i  Trogiru priređeni su prigodni edukativni programi u Ivancu i Kaštel Lukšiću.

IVANEC
 
Programom Klimatske promjene u ivanečkom gradskom parku u petak 3. lipnja u 10:30 sati učenicima 1. i 2. razreda te učenicima iz viših razreda koji pohađaju dodatnu nastavu iz povijesti Osnovne škole „Ivan Kukuljević Sakcinski“ iz Ivanca predstavljena je prirodna i bogata kulturna baština ivanečkoga gradskog parka. Poseban osvrt odnosio se na promjene koje je ivanečki park pretrpio zbog klimatskih promjena uslijed kojih su zbog bolesti i nametnika neka stabla uklonjena dok su zbog nevremena 2017. godine stradala zdrava stabla. Publici je predstavljeno i arheološko nalazište Stari grad Ivanec koje se nalazi u samome parku. Djeca su kroz zanimljivu šetnju, kroz koju su ih provele djelatnice Konzervatorskog odjela u Varaždinu, naučila nešto o važnosti očuvanja naše planete suočene s klimatskim promjenama.
 
 
KAŠTEL LUKŠIĆ

Program Park Vitturi – susret u vrtu održao se 3. lipnja s početkom u 10:00 sati u parku Vitturi, a organizirao ga je Muzej grada Kaštela u suradnji sa Srednjom školom „Braća Radić“ iz Kaštel Štafilića i Konzervatorskim odjelom u Trogiru. Učenici Srednje škole „Braća Radić“ iz Kaštel Štafilića i zainteresirani građani sudjelovali su na predavanjima Maria Klaića u ime Muzeja grada Kaštela koji je pripremio izložbu starih slika, fotografija, karata i katastarskih planova na kojima je prikazan park i Nikole Škarića u ime Srednje škole „Braća Radić“ iz Kaštel Štafilića koji je održao predavanje „Inventarizacija biljnih vrsta u parku Vitturi“. Tim su predavanjima učenici naučili nešto o povijesti parka, njegovim prirodnim i kulturnopovijesnim karakteristikama te o izazovima njegove obnove i održavanja u uvjetima klimatskih promjena.


Manifestaciju već tradicionalno od 2003. godine organizira francusko Ministarstvo kulture prvoga vikenda u lipnju kada se u cijeloj Francuskoj za javnost otvaraju razni privatni i javni vrtovi, parkovi i perivoji, a od 2018. godine, u okviru obilježavanja Europske godine kulturne baštine, vrtovi i parkovi diljem Europe.

Više o manifestaciji možete pročitati na web stranici: 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/