Stručna radna skupina za oblikovanje politike suzbijanja SLAPP tužbi

Slika /slike/fotogalerija/SLAPP zz.jpg

Ministarstvo kulture i medija osnovalo je 2021. godine Stručnu radnu skupinu radi oblikovanja politike suzbijanja SLAPP tužbi, nakon što je Europska komisija usvojila Akcijski plan za europsku demokraciju, kojemu je jedan od primarnih ciljeva potpora samostalnim i neovisnim medijima, između ostalog, putem suzbijanja strateških tužbi usmjerenih protiv javne participacije - SLAPP tužbi, koje su prepoznate kao problem u cijeloj Europskoj uniji. SLAPP tužbe su neutemeljene tužbe pokrenute od strane moćnih pojedinaca u društvu usmjerene zastrašivanju i utišavanju kritičkih glasova u društvu o pitanjima od javnog interesa, koja su protivna interesima tužitelja.

Radnom skupinom za oblikovanje politike suzbijanja SLAPP tužbi stoga smo na jednom mjestu okupili sve ključne stručnjake – predstavnike medijskog sektora (novinara i nakladnika), strukovnih novinarskih udruga (HND i SNH), Pravosudne akademije, Hrvatske odvjetničke komore, akademske zajednice te Ministarstva kulture i medija i Ministarstva pravosuđa i uprave i na taj način potaknuli dijalog, razmjenu znanja i iskustava, ali i edukaciju kako bi se zajednički pronašli učinkoviti načini za zaustavljanje pokretanja SLAPP tužbi.

 
Na sastanku u srpnju 2021. godine identificirani su ciljevi rada ove Skupine. Istaknuto je da je u oblikovanju politike suzbijanja SLAPP tužbi iznimno važno ujednačavanje sudske prakse, ali i edukacija novinara i sudaca, razmatranje mogućeg unapređenja kako medijskog zakonodavstva, tako i ostalih zakona temeljem kojih se takve tužbe pokreću. Posebno je naglašeno kako je jedan od ciljeva i stvaranje mehanizama koregulacije i samoregulacije unutar profesija. Na taj način bi se adresirali eventualni problemi u radu, a izbjegle tužbe koje dovode do cenzure i autocenzure.

Zajednički cilj je artikuliranje i rješavanje problema SLAPP postupaka te se stoga očekuje da će prijedlozi ove radne skupine pridonijeti usporavanju fenomena SLAPP-a, a bit će i doprinos izradi novog Zakona o medijima koji se planira u posljednjem kvartalu ove godine.

 

Javna rasprava o problematici SLAPP tužbi s kojima se suočava medijski sektor


U rujnu 2021. Ministarstvo kulture i medija organiziralo je javnu raspravu o problematici strateških tužbi usmjerenih protiv javne participacije s kojima se suočava medijski sektor.
Glavne teme okruglog stola koji je okupio sudionike iz medijskog sektora, pravosudnih tijela i akademske zajednice stoga su bile oblikovanje politike suzbijanja SLAPP tužbi i unapređenje položaja novinara suočenih s takvim tužbama. Uz ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek, te ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu i druge predstavnike tih Ministarstava, sudionici javne rasprave o SLAPP tužbama bili su i suci Vrhovnog suda, profesori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; predstavnici Sindikata novinara Hrvatske i Hrvatskog novinarskog društva te glavni urednici medija.
 
Ciljevi Radne skupine MKM istaknuti tijekom javne rasprave uključuju sljedeće aktivnosti:

  • prikupljanje podataka o SLAPP-u te analiza stanja; prikupljanje podataka o postojećim praksama;

  • upozoravanje na mjere koje već u postojećem zakonodavstvu stoje na raspolaganju sudovima za sprječavanje SLAPP-a;

  • formiranje prijedloga za buduće anti-SLAPP zakonodavne mjere;

  •  provođenje edukacije sudaca, odvjetnika i novinara te nakladnika radi sprječavanja SLAPP-a;

  • provođenje aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti u stručnoj i općoj javnosti o negativnim posljedicama SLAPP-a;

  • podizanje razine dijaloga u društvu o SLAPP-u.

 

 

Održane edukativne radionice za suce i novinare

 
U prosincu 2021. godine održana je prva stručna radionica o SLAPP problematici u organizaciji Ministarstva kulture i medija kao jedna od aktivnosti Stručne radne skupine okupljene radi oblikovanja politike suzbijanja SLAPP tužbi. Izlaganja su okupljenim predstavnicma iz pravosudne i medijske struke održali profesori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Hrvoje Lisičar i Romana Matanovac Vučković, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić, predstavnik Sindikata novinara Hrvatske Dušan Miljuš, odvjetnica i članica Stručne radne skupine za SLAPP tužbe Europske komisije  Vesna Alaburić te predsjednik Hrvatske udruge za mirenje i sudac Visokog trgovačkog suda Srđan Šimac.
 

Slijedom zaključka radne skupine o važnosti edukacija i u drugim dijelovima Hrvatske, 2. stručna radionica o suzbijanju SLAPP tužbi održana je u ožujku 2022. u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Splitu, a radnoj skupini Ministarstva kulture i medija pridružio se i Ured pučke pravobraniteljice RH.
Izlaganja na radionici u Splitu su održali te u raspravi sudjelovali:  profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu Romana Matanovac Vučković i Hrvoje Lisičar koji je ujedno član Odbora stručnjaka za SLAPP i Odbora stručnjaka za integritet internetskih informacija Vijeća Europe, zatim predstavnik Sindikata novinara Hrvatske Dušan Miljuš, suci Vrhovnoga suda Republike Hrvatske Željko Pajalić i Goranka Barać-Ručević te glavni urednik Globusa Zdravko Milinović. Na radionici su sudjelovali i predsjednik Županijskog suda u Splitu Bruno Klein i suci Županijskog suda u Splitu, predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice RH Vedrana Perišin,  glavni urednici i novinari medija te predsjednik ogranka HND-a Splitsko- dalmatinske županije Damir Petranović.

Istaknuto je da se u  okviru Radne skupine MKM prikupljaju podaci iz prakse, proučavaju pravne znanosti i analizira se postojeći pravni okvir koji daje određene mogućnosti u borbi protiv SLAPP tužbi, te ćemo ga nastojati nadograditi u smjeru kako bismo unaprijed sucima dali alate da se takve tužbe mogu odbiti ili odbaciti.
 

 U Osijeku je održana edukativna radionica o problematici strateških tužbi usmjerenih protiv javnog sudjelovanja - SLAPP tužbi s kojima se suočava medijski sektor u organizaciji Ministarstva kulture i medija u lipnju 2022. godine. Kako bi potaknuli dijalog, razmjenu znanja i iskustava, ali i edukaciju na radionici su kao predavači sudjelovali izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar s Pravnog fakulteta u Zagrebu, ujedno i član Odbora stručnjaka za SLAPP i Odbora stručnjaka za integritet internetskih informacija Vijeća Europe, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Željko Pajalić, glavni urednik 24 sata Ivan Buča te izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković sa zagrebačkog Pravnog fakulteta.
Sudionici radionice bili su i suci Županijskog suda u Osijeku Josip Frajlić, Miroslav Rožac i Krunoslava Dropulić, sutkinja Općinskog suda u Osijeku Vanda Horvat, članica Radne skupine u ime HND-a Suzana Lepan Štefančić, predavač medijskih kolegija na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku Tomislav Levak, predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave Marlena Jukić, predstavnik HND-a, novinar Drago Hedl te brojni drugi urednici i novinari s područja Osječko-baranjske županije. 


 

Izvješće o stanju građanskih i kaznenih postupaka protiv novinara u Hrvatskoj

Od Ministarstva pravosuđa i uprave redovito tražimo izvješća o stanju građanskih i kaznenih postupaka protiv novinara u Hrvatskoj, a službeni podaci za 2021. godinu pokazuju blagi pad u broju pokrenutih postupaka.

Što se tiče pokrenutih kaznenih postupaka, u 2021. godini bilo je ukupno na svim sudovima u RH zaprimljeno 34 kaznenih postupaka, najmanje u posljednjih 6 godina.U pokrenutim kaznenim postupcima najveći je broj odbačaja privatnih tužbi, obustava postupka i oslobađajućih presuda u korist novinara, odnosno od ukupno 52 riješenih kaznenih predmeta u 2021. godini, 27 sudskih postupaka je obustavljeno, odbačeno je 12 privatnih tužbi, 6 je oslobađajućih, 1 odbijajuća, dok su donesene samo 3 osuđujuće presude s obrazloženjem.

Prema službenim podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, u pogledu parničnih postupaka, u cijeloj 2021. godine pokrenuto je ukupno 380 postupaka u kojima su optuženici novinari, dok je u 2020. godini broj pokrenutih postupaka iznosio 489, u 2019. bilo ih je 416, a 2018. godine pokrenuto je 501 parničnih postupaka.

 
Strukovne novinarske udruge, HND i SNH provode godišnje ankete o broju tužbi protiv novinara i medija te pratimo isto tako te anketne podatke, iako se sve redakcije ne javljaju na anketu i nisu svi slučajevi SLAPP tužbe. Treba istaknuti da je Hrvatska radiotelevizija, koja je 2018. tužila vlastite novinare, tijekom 2021. povukla sve SLAPP tužbe.
 
Radna skupina Ministarstva kulture i medija prati i komparativne podatke koje objavljuje CASE novinarsko udruženje (Coalition Against SLAPPs in Europe), koje je u najnovijem izvješću iz ožujka 2022. izvijestilo da su u Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2021. podnesene ukupno 33 SLAPP-tužbe, a prema tom istraživanju više SLAPP tužbi nego u Hrvatskoj bilježi se u Malti (42), Sloveniji (41), Bosni i Hercegovini (40), te Poljskoj (119) i Francuskoj (50).
 
Treba naglasiti da će u sklopu rada na novom Zakonu o medijima biti raspravljene i dobre prakse vezane uz jačanje neovisnosti i sigurnosti novinara, uključujući one razrađene pod okriljem Vijeća Europe, kao i novim inicijativama koje je najavila Europska komisija u sklopu Akcijskog plana za europsku demokraciju.