Usvojen Nacionalni plan razvoja kulture i medija (2023. do 2027.)

Slika /dokumenti/Nacionalni%20plan%20razvoja%20kulture%20i%20medija/nacionalni%20i%20akc%20plan%2C%20naslovna.jpg

28. prosinca 2023. - Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici usvojila je Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje 2023. do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024. godine.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, hijerarhijski najvišem nacionalnom aktu strateškog planiranja.

Nacionalnim planom razvoja kulture i medija obuhvaćen je cjelokupni sektor kulture i medija. Riječ je o krovnom srednjoročnom dokumentu u kojem su uključene razvojne potrebe i potencijali, posebni ciljevi i pokazatelji, financijski okvir, okvir za praćenje i vrednovanje te akcijski plan koji sadrži mjere i pokazatelje rezultata, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Nacionalni plan obuhvaća razvoj kulturnog stvaralaštva, produkcije i distribucije, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine, razvoj sustava arhiva, knjižnica i muzeja, unapređenje statusa novinarske profesije, medijskog sektora i poticanje pluralizma te učinkovitu podršku kulturnom i medijskom sektoru.
 
Izrada Nacionalnog plana razvoja kulture i medija kulture i medija uzela je u obzir sve reforme poduzete tijekom proteklih nekoliko godina, a važna je i za buduće strukturiranje javnih kulturnih i medijskih politika kao i za provođenje investicija za poticanje kulturnog stvaralaštva, razvoj kulturne produkcije, unapređenje kulturne distribucije, poticanje sudjelovanja u kulturi, unapređenje kulturne infrastrukture te općenito upravljanje kulturnim sustavom.
 
Nacionalni plan sadržava i objedinjuje sve dosadašnje srednjoročne i dugoročne dokumente koji su se zasebno izrađivali za pojedina područja (primjerice Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva od 2017. do 2021. godine i Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti od 2020. do 2025. godine).
 
Izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija vodili su djelatnici Ministarstva kulture i medija uz kontinuiranu koordinaciju s članovima Stručne radne skupine za izradu nacionalnog plana imenovane na početku procesa izrade. Tijekom postupka izrade ovog nacionalnog plana, širokoj stručnoj javnosti omogućeno je davanje komentara, mišljenja i prijedloga, a na samom kraju izrade provedeno je e-Savjetovanje o cjelovitom dokumentu.
 
Važno je naglasiti, Nacionalnim planom razvoja kulture i medija se prvi put donosi takav strateški dokument nakon Strategije kulturnog razvitka iz 2003. godine, koja nikad nije sustavno provođena. Za područje medija, ovo je prvi krovni strateški dokument u Republici Hrvatskoj.
 
Izradi Nacionalnog plana prethodila je analiza postojećeg stanja koja je objavljena u publikaciji Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj. Ona je poslužila kao jedan od ključnih temelja za osmišljavanje ciljeva Nacionalnog plana razvoja kulture i medija, odnosno dio njegove analitičke podloge koja se koristila pri razradi mjera i aktivnosti. Publikacijom Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj okupljen je veliki broj stručnjaka iz raznih umjetničkih područja kao i onih koji se bave specifičnim temama kulturne politike, od praktičara do istraživača i znanstvenika, u sveobuhvatnoj analizi sektora u protekla dva desetljeća. Za područje medija izrađen je posebni analitički dokument koji je izradila stručna skupina sastavljena od ključnih dionika medijskog sektora.
 
Donošenjem Nacionalnog plana razvoja kulture i medija zaokružen je proces izrade krovnog strateškog dokumenta za područje kulture i medija u kojem su bili uključeni svi relevantni dionici, provedena je kvalitetna stručna rasprava i obuhvaćena su sva područja djelovanja kroz posebne ciljeve razvoja kulturnog stvaralaštva, produkcije i distribucije, očuvanja i održivog korištenja kulturne baštine, razvoja sustava arhiva, knjižnica i muzeja, unaprjeđenja statusa novinarske profesije i medijskog sektora i učinkovite podrške kulturnom i medijskom sektoru.
 

Pisane vijesti