Samostalni umjetnici

Zakoni:
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96NN 44/96 - Ispravak)

Pravilnici:
- Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96NN 57/09)
- Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15, 26/21)