Propisi u kulturi i opći propisi

 

Odlučivanje u kulturi

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)


Ustanove u kulturi 


Financiranje kulture

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)
 • Zakon o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11)
 • Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća-Croatia House" (NN 123/13)


Pravilnici


Uredbe

 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (NN 97/2014/21


Nagrade u kulturi

 • Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)
 • Pravilnik o radu odbora 'Nagrade Vladimir Nazor' (NN 46/92)
 • Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" (NN 16/22)
 • Odluka o 'Nagradi Iso Velikanović' (NN 82/05, NN 120/14NN 21/17)
 • Odluka o 'Nagradi Vicko Andrić' (NN 82/05NN 33/13)
 • Odluka o "Nagradi Ivo Horvat¨" (NN 96/06)
 • Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi (NN 71/08)


Odluke

 • Odluka o osnivanju povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini, u 2003. godini (NN 41/03NN 124/03 - Odluka o izmjeni odluke)
 • Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu ( NN 28/19)


Međunarodni pravni propisi

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura  ( od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07)
 • Europska kulturna konvencija ( NN-MU 1/99)
 • Konvencija o osnivanju Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (NN-MU 1/99)
 • Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (NN-MU 12/93)
 • Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti i promicanju  raznolikosti kulturnih izričaja (NN-MU, br. 5/065/07)
 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji (NN-MU , br. 4/079/07)
 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji( NN-MU, br. 11/07)
 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji (NN-MU, br.11/07)
 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj  i prosvjetnoj suradnji (NN-MU, br. 11/07)
 • Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
 • Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji (NN-MU 1/08)
 • Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
 • Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja (NN-MU 1/08)
 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN-MU 1/09) 
 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture (NN-MU 5/09
 • Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti (NN-MU 12/09)


Programi
Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine


Opći propisi

 • Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna (NN 46/18)
 • Tumačenja Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (Tumačenja 20.siječnja 2019., Tumačenja 29. ožujka 2019., Tumačenja u 2020.; Tumačenja 30. rujna 2020.; Tumačenja 8. listopada 2020.)
 • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 56/22, 127/22 - Dodatak I., 58/23 - Dodatak II.; 128/23 - Dodatak III.; NN 29/24 - Izmjene i dopune)
 • Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 77/14NN 83/14NN 122/201510/17122/17119/19, 26/23)
 • Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11)
 • Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja (NN 37/16)
 • Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 41/16,NN 45/16)   
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN 42/16)
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)
 • Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske (NN 44/16)
 • Uredba o izmjenama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 118/16)
 • Odluka o  isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 118/2017)
 • Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture (NN 60/22)
 • Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. - 2020. (NN 22/17)
 • Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)
 • Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (NN 35/22)
 • Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 35/22)
 • Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 44/17)
 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)
 • Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (NN 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16, 57/17, 87/19, 88/20)