Knjižnična djelatnost

Zakoni:   
Pravilnici:
- Pravilnik o upisniku knjižnica  (NN 78/2020)
- Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
- Standard za specijalne knjižnice (NN 103/21)
- Standard za digitalne knjižnice (NN 103/21)
- Standard za školske knjižnice (NN 61/23)
- Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (NN 81/22)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
- Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/20,152/22)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)
Odluke:
-
 Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)
Sporazumi:
Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige