Knjižnična djelatnost

Zakoni:   
Pravilnici:
- Pravilnik o upisniku knjižnica  (NN 78/2020)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99, 17/21)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11NN 16/14NN 60/14 - Ispravak, NN 47/17)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
- Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/20)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)
Odluke:
-
 Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)
Sporazumi:
Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige